SYN-TES

This site presents research carried out by the research group Colour & Light - interdisciplinary spatial studies, which worked at Konstfack during 2008 - 2013. The group has ceased to exist and none of its researchers remain at Konstfack.
New contact addresses: Karin Fridell Anter, karinfa@explicator.se / Ulf Klarén, ulf@klaren.se


SYN-TES RAPPORTSERIE - SYN-TES REPORTS

1. OPTIMA. Metodstudie om färg, ljus och rumsupplevelse Svenska: Pdf /
1E. OPTIMA. Method study about colour, light and spatial experience (English version). Pdf
2.
PERCIFAL. Perceptiv rumslig analys av färg och ljus. Pdf
2N. PERCIFAL.Visuell evaluering av lys og farger i bygde rom. (Norsk version). Pdf
2E. PERCIFAL. Perceptual spatial analysis of colour and light (English version). Pdf
3. Ljus- och färgbegrepp och deras användning. Pdf
English version: Light and Colour: Concepts and their use. In Colour and Light: Concepts and confusions.
4. Ljusförstärkande färgsättning av rum. Pdf
5. SYN-TES 2010-2011. Interdisciplinära studier om färg - ljus - rum.  Pdf
6. Forskningsöversikt: Rumslig samverkan mellan färg och ljus. Pdf
English version: Spatial interaction between light and colour. An overview over current international research. In Nordic Light and Colour 2012.
7. Colour shifts behind modern GLAZING (in English). Pdf
8. DAYLIGHT, visual comfort and quality of light (in English). Pdf


BOOKS

COLOUR AND LIGHT – Spatial Experience (Routledge, 2017) is the popular scientific follow up of the interdisciplinary Nordic research project "SYN-TES: Human colour and light synthesis".

FÄRG & LJUS för människan - i rummet. Populärvetenskaplig antologi som bygger på arbetet inom SYN-TES. Redaktörer Karin Fridell Anter & Ulf Klarén, Svensk Byggtjänst 2014.

Nordic Light and Colour 2012 (eds. K. Fridell Anter & B. S. Matusiak, 2013) includes articles written within SYN-TES.

Colour and Light: Concepts and Confusions (ed. Harald Arnkil, 2012) presents one of the subprojects within SYN-TES.

COLOR and DESIGN (ed. M. DeLong & B. Martinson, 2012) includes the article Seeing Color, written by Ulf Klarén & Karin Fridell Anter within the SYN-TES project.


CONFERENCE PRESENTATIONS

Three papers on SYN-TES presented at AIC congress 2013 (Klarén, Fridell Anter, Matusiak et al): AIC Colour 2013.pdf

Paper presented at DRS- CUMULUS conference 2013 (Klarén, Arnkil & Fridell Anter): CUMULUS 2013, Colour and Light in Design.pdf

Papers on SYN-TES presented at CIE and AIC conferences 2012
In total six papers combined in one pdf-document: Papers on SYN-TES presented at CIE and AIC conferences 2012.pdf

Papers on SYN-TES presented at AIC Zürich 2011
- Klarén & Fridell Anter: AIC 2011, Colour and light in space Dynamic adaptation and spatial.pdf
- Fridell Anter & Klarén: AIC 2011, Successive approximation in full scale rooms.pdf
- Arnkil et al.: AIC 2011, PERCIFAL Visual analysis of space, light and colour.pdf
- Matusiak et al: PERCIFAL method in use Visual evaluation of three spaces.pdf

Paper on SYN-TES published in Zennaro (ed.): Colour and Light in Architecture (Venice nov 2010)

Paper on SYN-TES presented at CIE Vienna 2010.pdf


SYN-TES-PROJEKTETS HUVUDDRAG

Projektet tar ett samlat grepp kring problemområdet Människa - färg - ljus - rum med syfte att syntetisera kunskap från olika discipliner och industrigrenar till ett sammanhållet kunskapsfält. Målet är att skapa förutsättningar för en integrering av kunskapsområdena färg och ljus, där disparata teoretiska, terminologiska och metodologiska traditioner idag försvårar ett fruktbart samarbete.

Utgångspunkten är att färg och ljus tillsammans skapar vår inre bild av rummet och är mentalt oskiljaktiga i vår upplevelse av omvärlden.

Huvuddelen av arbetet bedrivs i form av seminarier / workshops där färg- och ljusexperter från olika akademiska discipliner och industrigrenar tillsammans undersöker olika aspekter av den rumsliga interaktionen mellan färg och ljus. Dessutom genomförs ett antal delprojekt, bland annat med inriktning på färgens och ljusets kunskapstraditioner och begrepp. Länkar till del- och följdprojekten OPTIMA , Belysningsförstärkande färgsättning av rum och Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet.

SYN-TES finansieras av KK-stiftelsen  i samverkan med Philips, Alcro-Beckers, NCS Colour och Saint Gobain - Emmaboda Glas.

Projekttid: januari 2010 - december 2011. Publicering fortsätter under 2012-2014.

Konstfacks forskare inom projektet: Docent Karin Fridell Anter (projektledare) och högskolelektor Ulf Klarén. Dessutom medverkar forskare från fem andra nordiska universitet.

 

FORTLÖPANDE INFORMATION FRÅN PROJEKTET

 Forskarna i SYN-TES har gemensamt formulerat doktorandkursen Nordic Light and Colours, som med stöd av NordForsk hölls på NTNU i Trondheim våren 2012: PhD Course Nordic Light and Colours, NTNU 2012 .pdf

Det pågående projektet har presenterats på den internationella belysningskommissionen CIE:s konferens i Wien mars 2010, konferensen Colour and Light in Architecture i Venedig november 2010, Färgdagen i Stockholm 2010 och den internationella färgassociationen AIC:s konferens i Zürich juni 2011. En workshop inom delprojektet PERCIFAL hölls på ceebels konferens i augusti 2010.

I maj 2012 hölls avslutande utåtriktade seminarier med rubriken Colour and Light - Always something else på Aalto University i Helsingfors och på Konstfack.
Inbjudan seminarium C.L. Hardin i Helsingfors.pdf / Inbjudan seminarium C.L. Hardin på Konstfack.pdf

I september 2012 presenterades SYN-TES med fem papers på AIC:s konferens i Taiwan och med ett paper på CIE:s konferens i Kina.   

I tidskriften Ljuskultur nr 6/2012 presenteras och sammanfattas SYN-TES i en artikel av journalisten Susanne Helgeson: Om SYN-TES i LJUSKULTUR 6 2012.pdf

Byggtjänst 18/2 2013 presenterar projektet Ljusförstärkande färgsättning av rum (SYN-TES rapport 4) i en artikel av journalisten Tomas Carlsson: Rätt färgsättning spar energi.pdf

Sommaren 2013 presenterades resultat från SYN-TES och dess följdprojekt på konferenserna DRS-Cumulus.pdf (Oslo) och AIC 2013 Newcastle.pdf.

Sammanfattande artikel i Ljuskultur 4/2014: Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet.pdf


I anslutning till 'Progress in Colour Studies' fjärde konferens 2016 (PICS 2016) vid University College London, UK, gjordes ett urval av insända texter för bearebetning och utgivning i bokform; en av texterna diskuterar pedagogiska konsekvenser av det holistiska förhållningssätt på färg och ljus som redovisas i SYN-TES-projektet: Ulf Klarén 2018. 'Common basis for colour and light studies'. In Progress in Colour Studies - Cognition, language and beyond, eds. Lindsay W. Macdonald, Carol P. Biggam and Galina V. Paramei, 357-369. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Boken finns tillgänglig på Konstfacks bibliotek. I boken ingår även Karin Fridell Anter och Marina Weilguni: 'Colour in the Pompeiian cityscape - Manifestations of status, religion, traffic and commerce', 419-34.