Forskningsledning

Konstfacks forskningsledare arbetar tillsammans med Konstfacks vicerektor och studierektorn för forskarutbildningen för att kontinuerligt utveckla Konstfacks forskningsmiljö.

Konstfacks forskningsledare utses av Utbildnings- och forskningsnämnden för en period av tre år. Forskningsledare för perioden 2024-07-01--2027-06-30 är:

  • Industridesign: Loove Broms, lektor, DIV*/Industridesign
  • Konst: Lisa Tan, professor, Institutionen för konst
  • Konsthantverk: Maja Gunn, professor, Institutionen för konsthantverk/Textil
  • Konstnärliga ämnenas teori och historiaMaria Lee Gerdén, professor, Institutionen för konst
  • Visuell kommunikationPatrick Lacey, professor, DIV / Visuell kommunikation
  • Visuella och materiella kulturer och lärande: Simon Ceder, lektor och docent, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
  • Inredningsarkitektur och möbeldesign: Kristina Fridh, professor, DIV / Inredningsarkitektur & möbeldesign

*Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU)
Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU) är ett utskott till Utbildnings- och forskningsnämnden. Forskningsledarna är ledamöter i FFU. Ledamöter i FFU är också

  • Vicerektor med ansvar för forskning: Magnus Bärtås, professor i konst
  • Studierektor för forskarutbildning: Mathew Gregory, lektor, Institutionen för konst