Forskningsledning

Konstfacks forskningsledare arbetar tillsammans med Konstfacks vicerektor och studierektorn för forskarutbildningen för att kontinuerligt utveckla Konstfacks forskningsmiljö.

Konstfacks forskningsledare utses av Utbildnings- och forskningsnämnden för en period av tre år. Forskningsledare för perioden 2021-07-01--2024-06-30 är:

  • Design: Martin Avíla, professor, DIV*/Industridesign
  • Konst: Cecilia Järdemar, lektor, Institutionen för konst
  • Konsthantverk: Mårten Medbo, lektor, Institutionen för konsthantverk/Keramik och glas
  • Konstnärliga historie- och teoriämnen: Andrea Peach, professor, Institutionen för konsthantverk
  • Visuell kommunikation: Johanna Lewengard, professor, DIV / Grafisk design & illustration 
  • Visuella kulturer och lärande: Siri Homlong, lektor, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
  • Inredningsarkitektur och möbeldesign: Kristina Fridh, professor, DIV / Inredningsarkitektur & möbeldesign

*Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation

Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU)
Forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU) är ett utskott till Utbildnings- och forskningsnämnden. Forskningsledarna är ledamöter i FFU. Ledamöter i FFU är också

  • Vicerektor med ansvar för forskning: Magnus Bärtås, professor i konst
  • Studierektor för forskarutbildning: Mathew Gregory, lektor, Institutionen för konst (tjänstledig)
  • Vik. studierektor för forskarutbildning 2021-09-01--2022-05-31: Simon Ceder, lektor, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik