Om Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år deltar nära 1000 studenter i kandidat- och masterprogram, doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser.

Konstfack, exteriör

Internationell högskola
Konstfack är en högskola med stark internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt masterprogram representerar flera världsdelar. Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder det dig som student för världen som arena och arbetsplats.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 75 universitet och högskolor i mer än 30 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 70 internationella studenter. Runt 30 av dessa påbörjar någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt masterprogram. Utbytesstudenterna tas emot genom något av de utbytesprogram som vi deltar i, till exempel Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s Erasmus + och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus-Palme.

Vi har även bilaterala utbytesavtal med skolor i bland annat Australien, Indien, Kina, Japan, Israel, Sydafrika, Colombia, Chile och USA. SIDA:s stipendier för Minor Field Studies (MFS) ger dig möjlighet, att inför ditt examensarbete, göra en fältstudie i ett utvecklingsland. En sådan studie ger dig kunskap om olika utvecklingsfrågor och du bidrar med din kompetens.

Våra utbildningar
Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen. På avancerad nivå har vi fyra tvååriga masterprogram som leder till konstnärlig masterexamen. Våra ämneslärarprogram omfattar 4,5–5 år och leder till lärarexamen.

Mycket välutrustade verkstäder
Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så välutrustade verkstäder som Konstfack. Här finns datasalar, trä- och metallverkstäder, screentryck, vävsal, textiltryck, färgverkstad, grafisk verkstad, foto- och tv-studio, glashytta, keramikverkstad och ateljéer för skulptur och måleri. Verkstäderna möjliggör hantverk i många olika material där du med experimentella, och ibland högteknologiska tekniker, kan tänja på gränsen för vad som är möjligt att göra.

Konstfacks bibliotek
Konstfack har ett av Sveriges största konst- och designbibliotek, vars främsta uppgift är att vara en strategisk informations- och inspirationsresurs för Konstfacks studenter och personal. Förutom böcker, databaser, elektroniska och tryckta tidskrifter har biblioteket också ett materialbibliotek med materialprover och ett videotek med konstvideo att se på plats. Bibliotekspersonalen undervisar i informationssökning enskilt och i grupp.

Konstfacks byggnad - en del av svensk industriell historia
Konstfack ligger vid Telefonplan, strax söder om Stockholms innerstad. LM Erikssons gamla kulturmärkta funkislokaler har omvandlats från industrilokaler till 20 300 kvadratmeter konstnärlig högskola. I entrén möts du av Vita havet som ständigt ändrar utseende efter utställningar och projekt. Dessutom finns ett galleri för studenternas egna utställningar.

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Webmaster