Partnerskap

Konstfack ingår i olika partnerskap med syfte är att skapa nya plattformar för våra studenter och forskare att utvecklas inom och att hitta nya vägar.

Idag erbjuder vi allt från möjligheter till studentutbyten med 50-tal partnerskolor, kurser i entreprenörskap tillsammans med andra lärosäten, inkubatormiljöer för att omvandla idéer och innovationer till bärande verksamheter, forskningsnätverk och kurser för doktorander tillsammans med andra högskolor samt gemensamma kurser tillsammans med andra internationella skolor.

Partnerskap

CIRRUS
Cumulus
D&R, Swedish Design Research Network
ELIA
Erasmus
Green Leap, Kungl. Tekniska Högskolan
Medes
Nordes – Nordic Design Research
Nordplus
Partnerskolor
Konstnärliga forskarskolan
SSES (The Stockholm School of Entrepreneurship)
Transit Kulturinkubator

Uppdaterad: 24 september 2010
Sidansvarig: Mabel Selin