Stockholm School of Entrepreneurship

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) är ett samarbete mellan Stockholms fem största skolor, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan, Stockholms Universitet och Konstfack.

SSES erbjuder sina medlemsskolors studenter utbildning, träning och inspiration inom området tillämpad entreprenörskap.

För mer information om SSES, besök www.sses.se.