Institutioner

Konstfacks fyra institutioner erbjuder utbildningar inom konst, design och konsthantverk.

Vi har treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen.

På avancerad nivå har vi fyra tvååriga masterprogram som leder till konstnärlig masterexamen.

Lärarutbildningarna är 4,5-5 år och leder till lärarexamen.

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Välkommen till Konstfacks lärarutbildning och Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)!

Institutionen för DIV (Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation)

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) har närmare 250 studenter.

Institutionen för konst

Institutionen för konst erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng/ECTS...

Institutionen för konsthantverk

Institutionen för konsthantverk (KHV) har cirka 135 studenter. Vi erbjuder följande utbildningar på kandidat- och masternivå: