Institutionen för DIV (Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation)

Institutionen för Design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) har närmare 250 studenter. Vi erbjuder följande utbildningar på kandidat- och masternivå:

Kandidatprogram (180 hp)
Grafisk design & Illustration
Industridesign
Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Masterprogram (120 hp)

  • Design - inriktningar: Rumslig gestaltning och Individuell studieplan i design
  • Visuell kommunikation - grafisk design och/eller illustration