Institutionen för DIV (Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation)

Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) har närmare 250 studenter.

Vi erbjuder följande utbildningar på kandidat- och masternivå:

Kandidatprogram (180 hp)
Grafisk design och illustration

Industridesign

Inredningsarkitektur och möbeldesign


Masterprogram (120 hp)
Design Ecologies

Rumslig gestaltning

Visuell kommunikation - grafisk design och/eller illustration