Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Vill du utforska interiörer och möbler genom att undersöka aktuella samhällsfrågor? På Konstfack kan du utveckla ditt konstnärliga intresse inom ämnet Inredningsarkitektur & Möbeldesign. Genom projekt och samarbeten i och utanför Konstfack arbetar du kreativt i grupparbeten och individuellt, med lärare, andra studenter och olika aktörer.

Under utbildningen utforskar du idéer om form, rymd, material, uttryck, ljus och ljud i våra ateljéer och verkstäder. Vi undersöker genom olika material, kroppar, ekologier, offentliga miljöer, politik och ekonomi. Samtidigt engagerar vi oss i det samhälle vi lever i, hur dess normer och historia påverkar våra rum och därmed våra kroppar.

Som student får du under kandidatprogrammet de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som inredningsarkitekt och möbeldesigner. I projekt kombinerar du konstnärliga metoder med digitala tekniker och hantverk, experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Du utvecklar prototyper och förslag för olika skalor och sammanhang.

Under studierna möter du en mängd designmetoder och kreativa processer, samt testar och ger form till dina idéer. Vi vill ge dig en fördjupad förståelse för rummets estetiska, kulturella och politiska betydelser. Du tränas i att formulera yrkets roll i samhället och hur du vill arbeta som inredningsarkitekt och möbeldesigner. Vi kommer att diskutera, beskriva och kritiskt reflektera över ämnet och yrket när vi aktivt utforskar ett sammanhang och angelägna frågor i samhället.

För att du som student ska få öva dig i yrkesrollen genomförs projekt aktivt i verkliga sammanhang som gymnasieskolor, vårdmiljöer m.fl. Exempel på projekt som studenter tidigare har genomfört under utbildningen berör t.ex. möbler för lärandemiljöer som ställdes ut under svenska kulturveckan i Havanna, Kuba, möbler för torg som visades på möbelmässan i Stockholm. Vi har också haft samarbeten med jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder för att utvärdera konceptet ”Snabba Hus”, och utvecklat idéer om hem och bostad för unga idag. I Fornhöjden, Skärholmen och Tensta, har vi utforskat inkluderande metoder när vi undersöker offentliga rum. Genom metoder i social design har vi prövat rumsliga konstruktioner som kan användas av föreningar som jobbar med stadsodling och ekologi. Vi har besökt flyktingläger i Grekland för att lära oss mer om tillståndet flyktingar lever i och diskuterat metoder för att engagera oss i frågan som inredningsarkitekter.

Kandidatprogrammet avslutas med ett examensarbete där du formulerar ett eget projekt med samhällsrelevanta frågeställningar som du undersöker. Du materialiserar, testar, experimenterar och ger form åt dina idéer i ett förslag som du presenterar under vårutställningen på Konstfack.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design, inriktning rumslig gestaltning, som tillsammans med det treåriga kandidatprogrammet ger yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Du kan också börja arbeta direkt på en arkitektbyrå där det idag finns stort behov av fler inredningsarkitekter. Arbetsuppgifterna kan variera från stora offentliga inredningsprojekt som t.ex. inom vård, skola, kontor, till mer privata med att ge form till butiker, hotell, restaurang eller hem. Det finns också möjligheten att söka sig till mindre designbyråer i Sverige eller internationellt. Många startar också egen verksamhet och frilansar som inredningsarkitekter & möbeldesigners.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Vi vill förstå din idé och förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi bedömer din förmåga att kommunicera rumsliga uttryck, din skicklighet i hantverk och konstnärliga metoder samt din förmåga att presentera. Vi vill se ditt sätt att utmana och experimentera med uppgiften samtidigt som vi också vill följa din kreativa process, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2018

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem

• Scanna dina skisser/ritningar, fotografera modeller och bifoga dem i respektive pdf enligt specifikationer nedan.  Vi ser gärna skisser, ritningar och modeller gjorda fysiskt eller en blandning av fysiskt och digitalt

• Komplettera gärna med beskrivningar för att förtydliga dina arbeten

• Du får själv välja om du vill presentera ett eller flera arbeten på varje sida. Vi vill se den konstnärliga och kreativa kvaliteten i dina arbeten utöver de tekniker du använder

 

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_1.pdf

Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor)

Presentera på högst fem (5) sidor konstnärliga arbeten i valfri teknik t.ex teckningar, målningar, tredimensionella arbeten m.fl

Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor)

Presentera på högst fem (5) sidor ett urval av egna arbeten som du anser handlar om inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design och arkitektur generellt.

 

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2

Max sju (7) sidor totalt.

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_2.pdf

Hur du löser uppgifterna i Arbetsprov 1 och 2 ska ge en bild av hur du tolkar begreppet rum för kroppar, på ett idémässigt plan, men också ge en bild av hur du behärskar metoderna för att redovisa och visualisera din idé.

 

Arbetsprov 1: rum för kroppar

Max sex (6) sidor.

Välj en plats och gestalta ett rum som fungerar för en eller flera olika kroppar.

Vad är det för rum, hur upptäcks det och hur används det? Hur skapas en stämning med hjälp av form, färg, ljus, temperatur och material?  Beskriv de val du gjort under processen och gestalta rummet så att vi förstår hur det ser ut och upplevs.

  • Presentera rummet med olika vyer så att sammanhanget blir tydligt
  • Gör en perspektivskiss av rummet
  • Gör en modell av rummet och ljussätt det. Bifoga foton av modellen
  • Rita de objekt/möbler som behövs för kropparna i rummet
  • Gör modeller av dina objekt/möbler i valfria material
  • Ge ditt rum ett namn

 

Arbetsprov 2: Skisser

Max en (1) sida

Presentera dina favoritskisser som tillkommit under den föregående uppgiften. Beskriv i text varför de är dina favoriter och varför de är betydelsefulla i den här uppgiften. Presentera dessa skisser på en (1) sida.PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf

Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.

Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.


Summering, detta ska du skicka in:

Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV


Tekniska specifikationer

Allt material måste skickas in i digital form.

Filformat: PDF

Färgsystem: RGB

PDF-fil 1 och 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande

PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående

PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Anmälan är stängd


Viktiga datum

22 januari 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2018: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2018: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2018: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2018: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

3 sep 2018: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Sergio Montero Bravo
Skyddad adress
073-828 05 35 


Examensarbeten
2018    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och Möbeldesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster