Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Vill du utforska interiörer, rum, miljöer och möbler genom aktuella samhällsfrågor? På Konstfack kan du utveckla ditt konstnärliga intresse inom ämnet Inredningsarkitektur & Möbeldesign. Genom samarbeten i projekt arbetar du kreativt i grupparbeten och individuellt, med lärare, studenter och aktörer.

Dario Samardzic, Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, årskurs 3


Under utbildningen utforskar du idéer om form, rymd, material, uttryck, färg, ljus och ljud i studion och verkstäder. Du gestaltar för olika sammanhang, undersöker det sociala, det privata, det offentliga, ekologier, ekonomin och politiken. För att engagera dig i samhället förflyttar vi oss till olika platser för att undersöka hur normer och historien påverkar interiörer, våra gemensamma rum, den byggda miljön och hur detta i sin tur påverkar våra liv.

Som student får du de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som inredningsarkitekt och möbeldesigner. I projekt kombinerar du konstnärliga metoder med digitala verktyg och hantverk, experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Du arbetar nära material, utvecklar prototyper och gestaltar förslag för olika sammanhang. Under studierna introduceras du till olika designmetoder, du testar och formger dina idéer och reflekterar. En fördjupad förståelse för rummets och möblers etiska, kulturella och politiska betydelse, är en central del under den senare delen av din utbildning, likaså möjligheten till utbytesstudier inom Erasmus eller MEDes. Du tränas i att formulera dig om professionens roll i samhället och hur du vill arbeta med designprocesser för att utforska angelägna frågor.

För att du ska få öva dig i yrkesrollen genomförs projekt i verkliga sammanhang, i samarbeten med skolor, vården, producenter m.m. Projekt som studenter har genomfört under utbildningen berör t.ex. möbler för skolmiljöer och för torg som visats på möbelmässan i Stockholm och Milano. Samarbete med jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder för att bidra till konceptet ”Snabba Hus”. I Fornhöjden, Skärholmen och Tensta, har vi utforskat inkluderande metoder i projekt om det offentliga rummet. Genom metoder inom eko-social design har vi byggt konstruktioner som kan användas av föreningar som jobbar med stadsodling. Vi har besökt flyktingläger i Grekland för att lära oss om tillståndet flyktingar lever i och rest till södra Italien för att bygga platsarkitektur med naturligt nedbrytbara material. I samverkan med Stockholm Stad och SL samarbetade studenter med kandidatprogrammet Industridesign för att tillsammans utveckla idéer till framtida knutpunkter inom kollektivtrafiken.

Kandidatprogrammet avslutas med examensarbetet, med ditt konstnärliga intresse, dina perspektiv och din bakgrund, fördjupar du dig i samhällsrelevanta frågor om ämnet som du genom gestaltning undersöker. Du formulerar ett utforskande projekt, experimenterar och ger form åt dina idéer i ett projekt som du presenterar under Konstfacks Vårutställning.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Design - Inredningsarkitektur och möbeldesign

Efter studierna
Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design, inriktning rumslig gestaltning, som tillsammans med det treåriga kandidatprogrammet ger yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Du kan också börja arbeta direkt på en arkitektbyrå där det idag finns stort behov av fler inredningsarkitekter. Arbetsuppgifterna kan variera från stora offentliga inredningsprojekt som t.ex. inom vård, skola, kontor, till mer privata med att ge form till butiker, hotell, restaurang eller hem. Det finns också möjligheten att söka sig till mindre designbyråer i Sverige eller internationellt. Många startar också egen verksamhet och frilansar som inredningsarkitekter & möbeldesigners.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Vi vill förstå din idé och förmåga att ge form till ett sammanhang. Vi bedömer din förmåga att kommunicera rumsliga uttryck, din skicklighet i hantverk och konstnärliga metoder samt din förmåga att presentera. Vi vill se ditt sätt att utmana och experimentera med uppgiften samtidigt som vi också vill följa din kreativa process, hur du undersöker, sammanfattar och reflekterar.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2019

• Presentera dina tredimensionella arbeten genom att fotografera dem

• Scanna dina skisser/ritningar, fotografera modeller och bifoga dem i respektive pdf enligt specifikationer nedan.  Vi ser gärna skisser, ritningar och modeller gjorda fysiskt eller en blandning av fysiskt och digitalt

• Komplettera gärna med beskrivningar för att förtydliga dina arbeten

• Du får själv välja om du vill presentera ett eller flera arbeten på varje sida. Vi vill se den konstnärliga och kreativa kvaliteten i dina arbeten utöver de tekniker du använder

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten
Max tio (10) sidor totalt (5 sidor + 5 sidor).

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_1.pdf

Teckningar, målningar, tredimensionella arbeten (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor konstnärliga arbeten i valfri teknik t.ex teckningar, målningar, tredimensionella arbeten m.fl

Inredningsarkitektur, möbeldesign, design (max 5 sidor)
Presentera på högst fem (5) sidor ett urval av egna arbeten som du anser handlar om inredningsarkitektur och/eller möbeldesign och/eller design och arkitektur generellt.

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2
Max sju (7) sidor totalt.

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_namnpådingestaltning_2.pdf

Hur du löser uppgifterna i Arbetsprov 1 och 2 ska ge en bild av hur du tar dig an uppgiften, på ett idémässigt plan, men också ge en bild av hur du behärskar metoderna för att redovisa och visualisera din idé.

Arbetsprov 1: DIN GESTALTNING, EN PLATS

Max sex (6) sidor.

 Utforska dina idéer om form, rymd, material, uttryck, färg, ljus och ljud i en gestaltning på valfri plats.

 Fundera på dessa frågor när du utformar din gestaltning:
-Varför har du valt just denna plats?
- Hur påverkar platsen din gestaltning?
- På vilket sätt är din gestaltning en interiör, ett rum eller en miljö?
- Vad upplever och hur använder olika kroppar din gestaltning?
- Hur skapas det en stämning genom din gestaltning? 
- På vilket sätt är din gestaltning en del av ett sammanhang?

 Dessa punkter ska du göra:

  • Presentera din gestaltning på platsen från olika vyer så att sammanhanget blir tydligt. Detta kan t.ex. ske genom bildkollage/montage eller teckning”
  • Gör en eller flera perspektivskisser av din gestaltning
  • Gör en modell av din gestaltning och ljussätt det på olika sätt och från olika vyer. Bifoga foton/video
  • Visualisera delar/detaljer av din gestaltning som visar hur olika kroppar upplever den
  • Ge din gestaltning ett nam

Arbetsprov 2: Skisser
Max en (1) sida

Presentera dina favoritskisser som tillkommit under den föregående uppgiften. Beskriv i text varför de är dina favoriter och varför de är betydelsefulla i den här uppgiften. Presentera dessa skisser på en (1) sida.

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV

Namnge den här filen på följande sätt med ditt efternamn och förnamn: efternamn_förnamn_3.pdf

Den skriftliga motiveringen kommer först och ditt CV därefter.

Skriftlig motivering: max en (1) A4-sida med max 2000 tecken.


Summering, detta ska du skicka in:

Tre (3) PDF-filer enligt instruktionerna.

PDF-fil 1: Dina egna tidigare arbeten

PDF-fil 2: Arbetsprov 1 och 2

PDF-fil 3: Skriftlig motivering + CV


Tekniska specifikationer

Allt material måste skickas in i digital form.
Filformat: PDF
Färgsystem: RGB

PDF-fil 1 och 2: sidornas utskriftsstorlek ska vara A3, stående eller liggande

PDF-fil 3: sidornas utskriftsstorlek ska vara A4, stående

PDF-filerna ska döpas enligt principen efternamn_förnamn_filnummer.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Rörligt material
Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Anmälan stängd


Viktiga datum

22 januari 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

12 mars 2019: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

8 maj 2019: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 sep 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Sergio Montero Bravo
Skyddad adress
073-828 05 35 


Examensarbeten
2018    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur och Möbeldesign, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.