Utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och vem som är utbildningsanordnare. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna. 

Uppdaterad: 14 september 2011
Sidansvarig: Webmaster