Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Kurser med start höstterminen 2019

- sista anmälningsdatum 15 januari 2019.

CuratorLab, 60 hp (OBS! sista anmälningsdatum 15 januari 2019)

Research Lab CRAFT!, 60 hp (OBS! sista anmälningsdatum 15 januari 2019)

Fler kurser med start höstterminen 2019, med sista anmälningsdatum 15 april, kan tillkomma och publiceras här i februari 2019.


Kurser med start vårterminen 2019

- sista anmälningsdatum 15 oktober 2018

Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp.

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2019 

(för kurser med sista anmälningsdatum 15 januari)

30 november 2018, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se), uppladdning av portfolio/filer öppnar (konstfack.se).

15 januari 2019, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se/universityadmissions.se).

1 februari 2019, kl. 24.00
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se/universityadmissions.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se/universityadmissions.se).

Februari - april 2019:
Bedömning av sökande

18 april 2019
Antagningsbesked publiceras (antagning.se/universityadmissions.se).

2 september 2019
Terminsstart

 

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2019


17 september 2018, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se).

15 oktober 2018, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se).

31 oktober 2018, kl. 24.00
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

11 december 2018
Antagningsbesked 1 publiceras (antagning.se).

17 december 2018 
Sista svarsdag (antagning.se).

20 december 2017
Antagningsbesked 2 publiceras (antagning.se).

21 januari 2019
Terminsstart


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77
 

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 23 november 2013
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö