Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.


Kurser med start vårterminen 2019

- sista anmälningsdatum 15 oktober 2018

Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp.

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp.


Kurser med start sommarterminen 2018

- sista anmälningsdatum 15 mars 2018

Design for Sustainable Co-Creation
Back to the Land 2.0: Reconnecting Urban and Rural through Food Systems, 7,5 hp


Kurser med start höstterminen 2018

- sista anmälningsdatum 16 april 2018

• Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp

Avancerade analyser inom visuell kultur och lärande, 30 hp

• Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp

• Helighetens bilder, 15 hp

• Högskolepedagogik - grundkurs 7,5 hp (Inställt, startar ej hösten 2018)

• Illustratören som visuell kommunikatör, 7,5 hp (Inställt, startar ej hösten 2018)

• Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 15 hp

• Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp

• Programmering för konstnärer, 15 hp

• Ways of Seeing, 7,5 hp


Kurser med start höstterminen 2018

- sista anmälningsdatum 15 januari 2018

CuratorLab, 60 hp (OBS! sista anmälningsdatum 15 januari 2018)

Research Lab CRAFT!, 60 hp (OBS! sista anmälningsdatum 15 januari 2018)


Kurser med start vårterminen 2018

Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp
Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2019


17 september 2018, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se).

15 oktober 2018, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se).

31 oktober 2018, kl. 24.00
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

11 december 2018
Antagningsbesked 1 publiceras (antagning.se).

17 december 2018 
Sista svarsdag (antagning.se).

20 december 2017
Antagningsbesked 2 publiceras (antagning.se).

21 januari 2019
Terminsstart


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77
 

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 23 november 2013
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö