Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är verksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Emma-Lisa Henriksson, Hemlängtan, Grafisk formgivning och illustration, 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

Emma-Lisa Henriksson, Hemlängtan, Grafisk formgivning och illustration, 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

 

Kurser med start höstterminen 2023

Sista anmälningsdatum 17 april 2023

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp Öppen för sen anmälan

Programmering för konstnärer, 30 hp

Slöjdens hantverk och formgivning, 15 hp Öppen för sen anmälan

Slöjdens material och redskap, 15 hp Öppen för sen anmälan

Texten i rummet, 15 hp

Visuella och materiella kulturer i pedagogiska rum, 15 hp Öppen för sen anmälan

 

Sista anmälningsdatum 16 januari 2023

CuratorLab, 60 hp

Research Lab CRAFT!, 60 hp


Kurser med start vårterminen 2023

Sista anmälningsdatum 17 oktober 2022

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp 

Fotografiska seminariet - Gestaltande Fotografi, 30 hp

Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp