Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är verksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Emma-Lisa Henriksson, Hemlängtan, Grafisk formgivning och illustration, 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

Veng Sut Vong, "Lekplatsen för reparation av känslor", masterprogrammet Visuell kommunikation, 2023. Foto: Gustav Karlsson Frost.


Kurser med start höstterminen 2024

Sista anmälningsdatum 15 januari 2024

• CuratorLab, 60 hp

• Research Lab CRAFT!, 60 hp


Kurser med start vårterminen 2024

Sista anmälningsdatum 16 oktober 2023

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp

Fotografiska seminariet - Gestaltande fotografi, 30 hp  Inställd

Metall- och träarbete, 15 hp

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 15 hp  Öppen för sen anmälan

Självständigt arbete för masterexamen, 30 hp  

Tvärkontinentala dialoger om offentlig konst, 15 hp  Öppen för sen anmälan

 

Kurser med start höstterminen 2023

Sista anmälningsdatum 17 april 2023

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp 

Programmering för konstnärer, 30 hp

Slöjdens hantverk och formgivning, 15 hp

Slöjdens material och redskap, 15 hp

Texten i rummet, 15 hp

Visuella och materiella kulturer i pedagogiska rum, 15 hp 

 

Sista anmälningsdatum 16 januari 2023

CuratorLab, 60 hp

Research Lab CRAFT!, 60 hp

 

Kurser med start vårterminen 2023

Sista anmälningsdatum 17 oktober 2022

Fotografiska seminariet - Gestaltande Fotografi, 30 hp

Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp