Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.


Kurser med start höstterminen 2017

Observera att fler kurser som startar höstterminen 2017 kan publiceras här i februari 2017.

CuratorLab, 60 hp (OBS sista anmälningsdatum 16 januari 2017)
Research Lab CRAFT!, 60 hp (OBS sista anmälningsdatum 16 januari 2017)


Kurser med start vårterminen 2017

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp
Visuell kommunikation för yrkesverksamma, 15 hp


Kurser inom Lärarlyftet, med start vårterminen 2017

Slöjd för lärare åk 7-9, 45hp (1-45 hp) (kursen är inställd vårterminen 2017)

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

(för kurser med sista ansökan 16 januari)

1 december 2016, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

16 januari 2017, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

1 februari 2017, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

31 mars 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

19 april 2017 
Sista svarsdag

26 april 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2017

15 september 2016, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

17 oktober 2016, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

31 oktober 2016, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

8 december 2016
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

19 december 2016
Sista svarsdag

22 december 2016
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES


Viktiga datum för dig som söker lärarlyftet 2017

15 september 2016, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

3 oktober 2016, kl. 13.00
Portalen för uppladdning av arbetsprover/portfolio/filer via Konstfacks hemsida öppnar.

17 oktober 2016, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

15 november
Sista kompletteringsdag

2 december
Antagningsbesked


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Uppdaterad: 23 november 2013
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö