Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Joran Stamatakakos, Remain (olämplig placering), 2017


Kurser med start vårterminen 2020.

Sista anmälningsdatum 15 oktober 2019:

Fotografisk historia, 15 hp.

Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp.

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text. 15 hp.


Kurser med start sommar 2019

Design for sustainable co-creation, 7,5 hp


Kurser med start höstterminen 2019

Sista anmälningsdatum 15 april 2019:

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp

Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 15 hp

Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, 15 hp

Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp

Programmering för konstnärer, 15 hp

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 30 hp

Ways of Seeing, 7,5 hp

 

Sista anmälningsdatum 15 januari 2019:

CuratorLab, 60 hp (OBS! Sista anmälningsdatum 15 januari 2019)

Research Lab CRAFT!, 60 hp (OBS! Sista anmälningsdatum 15 januari 2019)

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2020 


16 september 2019, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se).

15 oktober 2019, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se).

31 oktober 2019, kl. 24.00
• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

10 december 2019
Antagningsbesked 1 publiceras (antagning.se).

16 december 2019 
Sista svarsdag (antagning.se).

19 december 2019
Antagningsbesked 2 publiceras (antagning.se).

18 januari 2020
Terminsstart

 

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77
 

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 23 november 2013
Sidansvarig: Antagningen

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.