Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Joran Stamatakakos, Remain (olämplig placering), 2017


Kurser med start sommar 2019

Design for sustainable co-creation, 7,5 hp


Kurser med start höstterminen 2019

Sista anmälningsdatum 15 april 2019:

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp

Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 15 hp

Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, 15 hp

Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp

Programmering för konstnärer, 15 hp

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 30 hp

Ways of Seeing, 7,5 hp

 

Sista anmälningsdatum 15 januari 2019:

CuratorLab, 60 hp (OBS! Sista anmälningsdatum 15 januari 2019)

Research Lab CRAFT!, 60 hp (OBS! Sista anmälningsdatum 15 januari 2019)

Viktiga datum sommarkurs 2019

20 februari: Anmälan öppnar (antagning.se/universityadmissions.se).

15 mars:
Sista datum för anmälan (antagning.se/universityadmissions.se).

1 april:

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav samt ladda upp CV och motiveringsbrev till grund för urval (antagning.se/universityadmissions.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se/universityadmissions.se).

29 april: Antagningsbesked publiceras (antagning.se/universityadmissions.se).

 

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2019

(för kurser med sista anmälningsdatum 15 april)


15 mars 2019

Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2019
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2019
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• För kurser det berör: Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

11 juli 2019
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

26 juli 2019
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

1 augusti 2019
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

2 september 2019
Kursstart

 

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2019 

(för kurser med sista anmälningsdatum 15 januari)

30 november 2018, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se/universityadmissions.se), uppladdning av portfolio/filer öppnar (konstfack.se).

15 januari 2019, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se/universityadmissions.se).

1 februari 2019, kl. 24.00
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se/universityadmissions.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se/universityadmissions.se).

Februari - april 2019:
Bedömning av sökande

18 april 2019
Antagningsbesked publiceras (antagning.se/universityadmissions.se).

2 september 2019
Terminsstart


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77
 

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 23 november 2013
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.