Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.


Kurser med start sommarterminen 2017

Design for Sustainable Co-Creation, 7,5 hp


Kurser med start höstterminen 2017

Observera att fler kurser som startar höstterminen 2017 kan publiceras här i februari 2017.

• Anmation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp
Fotografins och videokonstens historia, 30hp
Handledarutbildning för lärare , 7,5 hp
Helighetens Bilder, 15 hp
Illustratören som visuell kommunikatör
Orientering inom visuell kultur och kommunikation, 15 hp
Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 30 hp

CuratorLab, 60 hp (OBS! sista anmälningsdatum 16 januari 2017)
Research Lab CRAFT!, 60 hp (OBS! sista anmälningsdatum 16 januari 2017)


Kurser med start vårterminen 2017

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp
Visuell kommunikation för yrkesverksamma, 15 hp

Viktiga datum för ansökan till sommarterminen 2017

(för kurser med sista ansökan 15 mars)

22 februsri 2017, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

15 mars 2017, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

31 mars 2017, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).

• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

2 maj 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

( med sista anmälningsdag 18 april)

 15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

6 maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

(för kurser med sista ansökan 16 januari)

1 december 2016, kl. 13:00
Anmälan öppnar på antagning.se

16 januari 2017, kl. 24.00
Sista datum för anmälan på antagning.se.

1 februari 2017, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (Antagningsservice tillhanda).
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (Antagningsservice tillhanda).

31 mars 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

19 april 2017 
Sista svarsdag

26 april 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Uppdaterad: 23 november 2013
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö