Fristående kurser och kurspaket

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är verksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Emma-Lisa Henriksson, Hemlängtan, Grafisk formgivning och illustration, 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

Veng Sut Vong, "Lekplatsen för reparation av känslor", masterprogrammet Visuell kommunikation, 2023. Foto: Gustav Karlsson Frost.

 

Kurspaket med start höstterminen 2024

Sista ansökningsdatum 15 april 2024

Ett kurspaket innehåller flera fristående kurser. Du antas till alla ingående fristående kurser samtidigt om du söker och antas till kurspaketet. Konstfack har ett kurspaket i samarbete med Södertörns högskola:

Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinärt lärande, 60 hp


Kurser med start höstterminen 2024

Sista anmälningsdatum 15 april 2024

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 30 hp

Figurteckning 2, 7,5 hp

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp   Öppen för sen anmälan

Introduktion till visuella och materiella kulturstudier och bildpedagogik, 30 hp  Öppen för sen anmälan

Konstfack Writers: Kreativt och konstnärligt skrivande, 30 hp

Texten i rummet, 7,5 hp   

Textila konstruktioner, 15 hp   


Sista anmälningsdatum 15 januari 2024

CuratorLab, 60 hp

Research Lab CRAFT!, 60 hp


Kurser med start vårterminen 2024

Sista anmälningsdatum 16 oktober 2023

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp

Fotografiska seminariet - Gestaltande fotografi, 30 hp  Inställd

Metall- och träarbete, 15 hp

Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik, 15 hp

Självständigt arbete för masterexamen i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik, 30 hp  

Tvärkontinentala dialoger om offentlig konst, 15 hp

 

Kurser med start höstterminen 2023

Sista anmälningsdatum 17 april 2023

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp 

Programmering för konstnärer, 30 hp

Slöjdens hantverk och formgivning, 15 hp

Slöjdens material och redskap, 15 hp

Texten i rummet, 15 hp

Visuella och materiella kulturer i pedagogiska rum, 15 hp 

 

Sista anmälningsdatum 16 januari 2023

CuratorLab, 60 hp

Research Lab CRAFT!, 60 hp