Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är verksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Maja Bakken, Ädellab, Thinking Inside the Box, 2020. Foto: Gustav Karlsson Frost.

Maja Bakken, Ädellab, Thinking Inside the Box, 2020. Foto: Gustav Karlsson Frost.

 

Kurser med start vårterminen 2023

Sista anmälningsdatum 17 oktober 2022

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp

Figurteckning, 7,5 hp

Fotografiska seminariet - Gestaltande Fotografi, 30 hp

Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp

 

Kurser med start höstterminen 2022

Sista anmälningsdatum 19 april 2022

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma 15 hp 

Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp

Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 30 hp

Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, 15 hp 

Performativitet som förhållningssätt i visuella och materiella kulturstudier, 15 hp

Programmering för konstnärer, 30 hp 

 

Sista anmälningsdatum 17 januari 2022

CuratorLab, 60 hp

Research Lab CRAFT!, 60 hp