Forskarutbildning

Sedan 2023 bedriver Konstfack utbildning på forskarnivå i ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum.

Konstfacks forskarutbildning

År 2022 erhöll Konstfack behörighet att utfärda konstnärliga doktorsexamina. Konstfacks forskarutbildning i egen regi ges på konstnärlig grund och utgår från konstnärligt gestaltande praktiker i Konstfacks huvudområden konst, konsthantverk, design och visuell kommunikation. 

Forskarutbildning i ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum