Lärarlyftet

Lärarlyftet ökar ämnesbehörigheten hos lärare i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan. Fokus ligger på att förstärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetenser. Kursutbudet består av kurser som Skolverket har köpt av universitet och högskolor och som är skräddarsydda för Lärarlyftet. Konstfack erbjuder Lärarlyft inom bild och slöjd.


Kurser med start hösten 2021

Anmälan på antagning.se är öppen mellan 15 mars och 15 april.


Bild för lärare åk 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet)

Har du en lärarexamen och vill utöka din behörighet med ämnet bild? Då går det bra att ansöka till kursen ovan. Antas du till kursen kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. De kunskaper och färdigheter du kan åberopa är exempelvis tidigare högskolestudier, andra studier eller arbetslivserfarenhet.

Slöjd för lärare åk, 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet)
Har du en lärarexamen och vill utöka din behörighet med ämnet slöjd? Då går det bra att ansöka till kursen ovan. Antas du till kursen kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. De kunskaper och färdigheter du kan åberopa är exempelvis tidigare högskolestudier, andra studier eller arbetslivserfarenhet.