Lärarlyftet

Lärarlyftet pågår och ska öka ämnesbehörigheten hos lärare i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan. Syftet är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Fokus ska ligga på att förstärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetenser. Kursutbudet består av kurser som Skolverket har köpt av universitet och högskolor och som är skräddarsydda för Lärarlyftet.

Kurser med start hösten 2017

Slöjd för lärare åk, 7-9, 1-45 hp (ingår i Lärarlyftet II)
Har du redan högskolepoäng i slöjd ? Då går det bra att ansöka till kursen ovan. Antas du till kursen kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. De kunskaper och färdigheter du kan åberopa är exempelvis tidigare högskolestudier, andra studier eller arbetslivserfarenhet.

Bild för lärare åk 7-9, 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II)
Har du redan högskolepoäng i bild ? Då går det bra att ansöka till kursen ovan. Antas du till kursen kommer du att kunna ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter för att eventuellt kunna tillgodoräkna dig hela eller delar av kursen. De kunskaper och färdigheter du kan åberopa är exempelvis tidigare högskolestudier, andra studier eller arbetslivserfarenhet.

 

Öppna för sena anmälningar

Observera att sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum och handläggs i mån av plats på utbildningen.

Viktiga datum höstterminen 2017

Anmälan öppnar: 15 mars 2017

Sista anmälningsdatum på antagning.se: 18 april 2017

Sista kompletteringsdag: 15 maj

Antagningsbesked: 2 juni


Mer information

Har du allmänna frågor om kursen:
Carolina Setterberg, Skyddad adress
08-450 41 50

För studievägledning:
Gabriella Rizzo, Skyddad adress
08-450 41 51

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik


På Skolverkets hemsida kan du få mer information om vilka ämnen och kurser som finns tillgängliga att läsa inom Lärarlyftet: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan/sok-till-lararlyftet-ii-1.169726


Säkra din behörighet med Lärarlyftet

Uppdaterad: 11 september 2013
Sidansvarig: