Utbildning

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år deltar cirka 900 studenter i kandidat-, master och doktorandprogram, lärarutbildningar och fristående kurser. På dessa utforskar de nyfiket världen, utvecklar det praktiska görandet, utmanar sitt intellekt och kritiska tänkande. Självreflektion och personlig tillväxt kommer på köpet!

Filmer där studenter berättar om sina examensarbeten och hur det är att gå på Konstfack:

 

Kandidatprogram, 180 hp

Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.


Lärarutbildning, 270-300 hp

Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs 7-9, eller i två ämnen på gymnasieskolan.


Masterprogram, 120 hp

Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en masterexamen.

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och Glas, Textil och Ädellab. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Design
Masterprogrammet i Design syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar. Inriktningarna Rumslig gestaltning respektive Individuell studieplan i Design erbjuder dig möjlighet till fördjupning och specialisering inom ditt område.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.

Visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik
Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik görs inom området utbildningsvetenskap och leder till en filosofie master.

Master's programme in Visual Culture and Learning - Visual Arts Education NoVA
This programme develops the conditions for conducting professional activities and further research studies in a critical, independent and creative way, and qualifies for educational leadership and development projects within the current field.


Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

 

Doktorandprogram, 240 hp

Doktorandprogrammet i konst, teknik och design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

 

 

Uppdaterad: 11 augusti 2010
Sidansvarig: Webmaster