Utbildning

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.

Camille Barrington-Wood, Evig skymning

Camille Barrington-Wood, "Evig skymning", masterprogrammet CRAFT! Smycke och corpus, 2023. Foto: Gustav Karlsson Frost.


Masterprogram, 120 hp

Ansök senast 15 januari 2024

Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en masterexamen.

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och Glas, Textil och Smycke och corpus. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Masterprogrammet Rumslig gestaltning
Masterprogrammet Rumslig gestaltning syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar genom individuella fördjupande studier och personlig utveckling inom områdena inredningsarkitektur och möbeldesign.

Masterprogrammet Design Ecologies
På vår utbildning ser vi Design Ecologies som helheten av de relationer som möjliggörs av design. Vi utbildar designers som kan interagera med och förstå levande system och stödja social och biologisk mångfald.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.

 

Kandidatprogram, 180 hp

Ansök senast 1 mars 2024

Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.

 

Lärarutbildning, 270-300 hp

Ansök senast 15 april 2024

Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs 7-9, eller i två ämnen på gymnasieskolan.

 

Fristående kurser

Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

 

Forskarutbildning, 240 hp

Sedan 2023 bedriver Konstfack utbildning på forskarnivå i egen regi i ämnet konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum. 

Forskarutbildningen ges på konstnärlig grund och utgår från konstnärligt gestaltande praktiker i Konstfacks huvudområden konst, konsthantverk, design och visuell kommunikation. Utbildningen leder till en konstnärlig doktorsexamen i konstnärlig gestaltning inom bild, form, rum.