Utbildning

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning / forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.

Filmer om några av Konstfacks studenter


Anna Ting Möller

Anna Ting Möller, Kandidatprogrammet Textil, examen 2018

 

Dario Samardzic
Dario Samardzic, Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign, examen 2019

 

Salad Hilowle
Salad Hilowle, Kandidatprogrammet Konst, examen 2018

 

Sara Gewalt
Sara Gewalt, Kandidatprogrammet Keramik & Glas, examen 2018

 

Kandidatprogram, 180 hp

Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.


Lärarutbildning, 270-300 hp

Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs 7-9, eller i två ämnen på gymnasieskolan.


Masterprogram, 120 hp

Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en masterexamen.

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och Glas, Textil och Ädellab. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Design
Masterprogrammet i Design syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar. Inriktningarna Rumslig gestaltning respektive Individuell studieplan i Design erbjuder dig möjlighet till fördjupning och specialisering inom ditt område.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.

Visuell kultur och lärande
Masterprogrammet i visuell kultur och lärande ligger inom området utbildningsvetenskap och leder till en filosofie master. Visuell kultur och lärande kan beskrivas som ett kunskapsområde i spänningsfältet mellan konstnärlig och vetenskaplig forskning, innefattande teoretiska perspektiv som visuell kultur, performativitet, identitet och lärande.

 

Fristående kurser

 Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

 

Doktorandprogram, 240 hp

 Doktorandprogrammet i konst, teknik och design är ett samarbete mellan KTH och Konstfack i syfte att stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

Uppdaterad: 11 augusti 2010
Sidansvarig: Webmaster