Konst, 180 hp

Kandidatprogrammet Konst utgår från varje enskild students konstnärliga arbete. Målet är att förse dig med de teoretiska och praktiska kunskaper som är nödvändiga för en utövande konstnär.

Vincent Vikander, Kandidatprogrammet Konst, examen 2017

Anmälan stängd  

Viktiga datum

22 januari 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

2 mars 2020: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

13 mars 2020: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

7 maj 2020: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

31 augusti 2020: Terminsstart.


Alla lärare är yrkesverksamma konstnärer eller konstteoretiker. Varje år får du en ny lärare som din personliga handledare. Tillsammans lägger ni upp en individuell studieplan samt för en diskussion om ditt konstnärliga arbete.

Inom utbildningen finns ett brett utbud av valbara kursmoduler och projekt i konstnärliga tekniker och förhållningssätt inom olika genrer som till exempel fotografi, måleri, skulptur, installation, rörlig bild, performance, skrivande, ljudkonst, konceptuella projekt, digitala medier, elektronik och programmering eller gestaltningsarbete i gränssnittet mellan konst och arkitektur.

Vissa kurser är obligatoriska, bland annat verkstadskurser och kurser i konst-, design- och konsthantverkshistoria. Reflektioner kring ditt eget och andras konstnärliga arbete har en central betydelse i utbildningen, detta tränas genom olika skrivövningar och olika former av gruppkritik. Du lär dig hur du självständigt söker kunskap och tränas i att förhålla dig till den. Konstteori och konstnärlig praktik är integrerade i utbildningen. Det individuella konstnärliga arbetet presenteras varje läsår i grupp- eller separatutställningar.

Vi vill främja en kritisk diskussion av konstnärens roll i samhället och arrangerar seminarier i aktuella ämnen. Medvetenhet om identitet, skillnad och hur kunskap är situerad utgör viktiga inslag i din utbildning och du förbereds för en internationell yrkesverksamhet.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Konst

Efter studierna
Många konstnärer arbetar som egna företagare. Arbetsfältet varierar; allt från egna projekt, konstnärliga uppdrag för offentlig verksamhet till undervisning inom konstområdet.

Efter kandidatprogrammet väljer många att läsa vidare på ett mastersprogram i konst för att fördjupa sin konstnärliga praktik. Numer finns även möjligheten att fortsätta forska och disputera inom fri konst.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

I det första steget av ansökningsprocessen sker en bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkten i dennes förmåga att skapa verk av hög konstnärlig kvalitet. I denna förmåga ingår ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till det egna konstnärliga uttrycket, konstnärliga metoder samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. 

Utifrån en bedömning av meriterna kallas ett urval av de sökande till intervju. I detta andra steg får du en möjlighet att diskutera dina arbetsprover med delar av bedömningsgruppen. Vi vill gärna höra hur du beskriver din konstnärliga process, dina drivkrafter, liksom varför du söker utbildningen.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2020

Din portfolio ska ha följande ordning:
1. Översikt av inskickade arbetsprover
2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap
3. Numrerade arbetsprover (5-10 st)


1. Översikt av inskickade arbetsprover

En översikt av inskickade arbetsprover i en (1) PDF-fil. Varje arbetsprov (även videoverk och liknande) ska representeras av en stillbild i ungefärlig storlek 2 x 3 cm och presenteras med nummer på uppladdad fil, titel och kortfattad beskrivning (teknik, storlek/format/längd). Översikten ska vara den första filen i portfolion.
Namnge filen enligt följande exempel: 01_fornamn_efternamn_oversikt.pdf


2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap
Beskriv kortfattat ditt konstnärskap på max en (1) sida i A4-format i en PDF-fil. Texten ska vara den andra filen i portfolion.
Namnge filen enligt följande exempel: 02_fornamn_efternamn_text.pdf


3. Fem till tio (5-10) arbetsprover

Fem till tio (5-10) arbetsprover i valfri teknik presenteras. Ett arbetsprov som dokumenteras med flera delar, exempelvis fotodokumentationer, räknas som ett arbete och ska presenteras i en (1) fil. Arbetsproverna ska ges nummer 3, 4, 5 etc. och upp till max nummer 12.
Institutionen för konst ser helst att den sökande prioriterar egna konstnärliga arbeten framför rena övningsuppgifter.
Namnge filerna enligt följande exempel:
03_fornamn_efternamn_arbetsprov1.pdf
04_fornamn_efternamn_arbetsprov2.pdf
05_fornamn_efternamn_arbetsprov3.pdf
osv.

Summering, detta ska du skicka in:
Fil 1. Översikt av inskickade arbetsprover, som en (1) PDF-fil.
Fil 2. Kortfattad beskrivning av ditt konstnärskap, som en (1) PDF-fil.
Fil 3 – upp till max fil 12. Minst fem och max tio numrerade arbetsprover i valfri teknik, se accepterade filformat nedan.

Tekniska anvisningar
Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder. Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, eller MP3.
Filmerna ska komprimeras med H.264.

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Anita Malmqvist
Skyddad adress


Undervisande personal på programmet


Examensarbeten
2019    2018    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011    2010   2009   2008   2007   2006


Utbildningsplan

Utbildningsplan för kandidatprogrammet Konst, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster