Grafisk formgivning och illustration, 180 hp

Vill du ha ett kreativt yrke som kan påverka vår visuella samtid och framtid? Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration på Konstfack förbereder dig för ett yrkesliv som till exempel grafisk formgivare eller illustratör. Efter examen börjar några frilansa medan andra anställs på till exempel designbyråer. Utbildningen förbereder dig för uppdrag och yrken som kan spänna över så vitt skilda områden som samhällsinformation, reklam, bilderböcker, tidningsformgivning, serieromaner, bokformgivning, webbdesign, VR-spel, modeteckning, app-formgivning, informationsgrafik med mera.  

Julia Chew, Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration

 

Datum och arbetsprover för höstterminen 2024 publiceras i november!

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till utbildningen sker på antagning.se under perioden 20 januari 2023 - 1 mars 2023.

2. Behörighetskrav till antagning.se - Meriter för att styrka behörighetskravet skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2023.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 20 januari 2023 - 1 mars 2023. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

20 januari 2023: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00.

1 mars 2023: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2023: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

28 augusti 2023: Terminsstart.

Idag kan ett arbetsliv inom visuell kommunikation se ut på många olika sätt. Format, material, verktyg och sammanhang för grafisk formgivning och illustration är under ständig förändring. Utbildningens mål är därför att förbereda dig på en öppenhet och flexibilitet gentemot olika verktyg och arbetssätt. Som student får du de kunskaper, metoder och verktyg som behövs för att arbeta som grafisk formgivare och/eller illustratör. Undervisningen rör sig mellan grafisk formgivning, illustration och rörlig/interaktiv bild, i digitala och analoga publiceringsformat. I olika kurser och projekt kombinerar du konstnärliga metoder med olika digitala och analoga verktyg, experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna, samt ditt arbete i relation till andra människor – samhället. Du får träna ditt seende och din analysförmåga kring bild och formgivning, i samtal med studenter och lärare och så småningom också genom skrivande.

Under utbildningen övar du på att självständigt, eller i samarbete med andra, driva och genomföra undersökande projekt. Genom samarbeten med externa parter, såsom bokförlag, filmfestivaler eller föreningar, får du prova på att arbeta i ett professionellt sammanhang. Andra sätt som utbildningen kopplas till yrkeslivet är med hjälp av gästlärare, föreläsare, yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns möjlighet till utbytesstudier på någon av Konstfacks partnerskolor.

I handledning och vid redovisningar övar du din förmåga att reflektera över och diskutera ditt eget och andras arbeten i relation till konstnärliga, etiska och samhälleliga aspekter.
Som student får du tillgång till verkstäder för bland annat screentryck, grafiktryck (inklusive blysättning, boktryckspress, risograf), storformatsskrivare, datasalar, fotostudios och animationslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

Utbildningens mål är att utrusta studenterna med verktyg för att kunna vara med och driva utvecklingen av grafisk form och illustration framåt. Utbildningen förbereder också för vidare studier på nationell och internationell nivå.


Poäng och studieform
Utbildningen ges på helfart (100%) och dagtid, och ger totalt 180 högskolepoäng (3 år). Alla kurser är obligatoriska. Undervisningen innehåller en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops, utforskande moment i ateljéer, studios och verkstäder och självständigt arbete. Du arbetar enskilt eller i grupp. Som student på Grafisk formgivning och Illustration får du tillgång till en personlig arbetsplats på skolan.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Studenter som examinerats från Grafisk formgivning och Illustration arbetar som till exempel illustratörer, grafiska formgivare, art directors, serietecknare, bokformgivare, med mera. Några väljer att starta eget företag, andra får anställning.


Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.


Såhär ansöker du till Grafisk formgivning och illustration

Eftersom kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration vilar på konstnärlig grund så är arbetsprover en del av ansökningsprocessen. Arbetsproverna ger bedömningsgruppen en uppfattning om hur du tar dig an uppgifter och arbetar med idéer. Förutom arbetsproverna vill vi se exempel på egna, valfria arbeten. Där kan du visa några tidigare eller pågående projekt. 


Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover  

I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Bedömningsgruppen består av lärare i grafisk formgivning och illustration, två yrkesverksamma samt två studentrepresentanter. I detta steg tittar vi på din förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. Vi lägger lika stor vikt vid dina idéer som din förmåga att gestalta dem.

I steg två kallas ett urval av sökande utifrån bedömningen till intervju. Vi kallar ungefär dubbelt så många till intervju mot hur många vi tar in. Under intervjun får du träffa två av skolans lärare på programmet Grafisk formgivning och Illustration. Under intervjun tittar vi närmare på några av dina arbetsprover. Vi är intresserade av att förstå mer om din process och hur du arbetat med idéarbete, research, skisser. Efter intervjuerna fastställer vi det slutgiltiga urvalet.

 

Arbetsprover inför antagning till hösten 2023

Arbetsproverna för 2023 består av tre olika uppgifter.
Använd uppgifterna som startpunkter för eget utforskande. Vi vill se vad du är intresserad av, och hur du kopplar uppgifterna till dina intressen. För de uppgifter där inget sägs om formatet är det fritt fram för dig att välja. Här är bara några exempel på möjliga format: Typsnitt, app, tecknad serie, spel, affisch, tatuering, animation, förpackning, illustration, hemsida, informationsgrafik, mönster, memes, bok, tidning, t-shirttryck, väggmålning eller fanzine.

Förutom dina lösningar på uppgifterna vill vi att du redogör för din process. Med det menar vi en beskrivning av hur du arbetade dig fram till slutresultatet. Du kan göra detta genom att till exempel skriva en kort text, lägga in foton på skisser, anteckningar och/eller inspirationsmaterial.

OBS! Dina arbetsprover ska skickas till oss som en (1) digital PDF som innehåller samtliga arbetsprover och processbeskrivningar. Du behöver inte arbeta digitalt i dina lösningar på uppgifterna, utan kan arbeta analogt och dokumentera genom foton eller inskanningar.

1. En orättvisa
Livet är fullt av orättvisor: stora som små, historiska och nutida, globala och lokala. Välj en orättvisa du vill uppmärksamma. Det kan vara något som drabbat dig personligen eller något som rör andra. Fundera på hur du bäst gestaltar den visuellt.

Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format.
Redogör för din arbetsprocess med text och/eller bilder på en (1) separat sida i A3-format.

2. Ett verktyg
Vi använder oss dagligen av olika slags verktyg för olika syften. Välj ett verktyg som du använder dig av för ditt kreativa arbete och som är viktigt för dig - det kan vara en penna, en kamera, en viss programvara. Ditt verktyg kan också vara ickemateriellt: din intuition, fantasi eller en viss arbetsmetod.
Använd valfritt format för att presentera ditt verktyg. Du kan arbeta faktabaserat eller hitta på något fritt ur fantasin.

Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format.
Redogör för din arbetsprocess med text och/eller bilder på en (1) separat sida i A3-format.

3. Ett digitalt rum
Vi tillbringar allt mer av både vår arbets- och fritid framför skärmar och på olika digitala plattformar. Fundera över hur du skulle vilja utforma en digital miljö eller fysisk skärmbaserad upplevelse. Det kan vara allt från ett socialt nätverk till ett konstverk som bara ska upplevas.

Du får om du vill utforma en upplevelse som talar till flera av våra sinnen - en upplevelse som inte bara är synlig, utan som är till för att höras, kännas och kanske till och med luktas på. Du behöver inte beskriva hur uppgiften kan lösas tekniskt, utan fokusera på att så tydligt som möjligt gestalta utformningen av din digitala miljö.

Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format.
Redogör för din arbetsprocess med text och/eller bilder på en (1) separat sida i A3-format.

4. Egna arbeten
Visa ett urval av egna arbeten från de senaste tre åren. Visa minst fyra (4) och max sex (6) olika egna arbeten. Arbetena kan vara i valfritt medium. Det kan vara färdiga arbeten eller skisser, resultatet av uppgifter, egna projekt eller samarbeten. Vi ser gärna att du inkluderar skisser för att visa på din arbetsprocess, tex genom sidor ur en skissbok.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

5. Motivering
Berätta om dig själv och varför du söker till kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration på Konstfack. Max 500 ord.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

6. Innehållsförteckning
Förutom dina lösningar på ovanstående uppgifter ska din PDF innehålla en (1) sida innehållsförteckning. Placera denna som sida nr 1 i din PDF. Innehållsförteckningen använder vi i urvalsarbetet för att snabbt få en överblick över din ansökan. Lista uppgifternas namn tillsammans med en representativ bild från din lösning. Placera ditt namn och dina kontaktupp-gifter på sidan.

Presentera på max en (1) sida i A3-format .


Sammanfattning – detta ska du skicka in:

En (1) PDF-fil på max tretton (13) sidor.


Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)
Färgläge: RGB
PDF-filen ska ej lösenordskyddas.
Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.”

Tredimensionella arbeten: Dokumentera med hjälp av foto eller film. Se nedan för specifikationer för film.

Interaktiva arbeten / webbsida / app: presenteras med hjälp av skärmavbilder (stillbilder) eller skärminspelning (film).

Filmer ska vara i något av filformaten MOV, MP4 eller AVI. Döp filmer till "Efternamn-Fornamn-1.mov", "Efternamn-Fornamn-2.mov", och så vidare." Enskilda filmfiler får inte överstiga 200MB.