Grafisk formgivning och illustration, 180 hp

Vill du ha ett kreativt yrke som kan påverka vår visuella samtid och framtid? Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration på Konstfack förbereder dig för ett yrkesliv som till exempel grafisk formgivare eller illustratör. Efter examen börjar några frilansa medan andra anställs på till exempel designbyråer. Utbildningen förbereder dig för uppdrag och yrken som kan spänna över så vitt skilda områden som samhällsinformation, reklam, bilderböcker, tidningsformgivning, serieromaner, bokformgivning, webbdesign, VR-spel, modeteckning, app-formgivning, informationsgrafik med mera.


Julia Chew, Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration

Så här söker du

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till utbildningen sker på antagning.se under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024.

2. Behörighetskrav till antagning.se: Meriter för att styrka behörighetskravet skall vara antagning.se tillhanda senast 7 mars 2024.

3. Ladda upp arbetsprover till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 19 januari 2024 - 1 mars 2024. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.


Viktiga datum

19 januari 2024: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00.

1 mars 2024: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

7 mars 2024: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2024: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

2 september 2024: Terminsstart.


Verktyg och sammanhang för grafisk formgivning och illustration är under ständig förändring och ett jobb inom visuell kommunikation kan se ut på många olika sätt. Utbildningen på Konstfack förbereder dig därför på att arbeta kreativt med många olika sorters verktyg och metoder. Undervisningen rör sig mellan grafisk formgivning, illustration och rörlig/interaktiv bild, i digitala och analoga publiceringsformat. I kurser och projekt kombinerar du konstnärliga metoder med experimentellt undersökande och kritisk reflektion. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna, samt hur ditt arbete relaterar till samhället. I handledning och vid redovisningar övar du din förmåga att reflektera över och diskutera ditt eget och andras arbeten i relation till konstnärliga, etiska och samhälleliga aspekter.

Under utbildningen övar du på att självständigt och i samarbete med andra driva och genomföra olika typer av projekt. Du arbetar i verkstäder för screentryck, högtryck, blysättning, risograf-tryck, laserskärning, 3D-print, trä, analogt foto och animation. Kombinationen mellan digitala, framåtblickande tekniker och traditionella hantverk ger dig unika möjligheter att utvecklas och experimentera inom grafisk formgivning och illustration.

Genom samarbeten med externa parter såsom bokförlag, filmfestivaler och föreningar får du prova på att arbeta i professionella sammanhang. Utbildningen kopplas också till yrkeslivet med hjälp av gästföreläsare, studiebesök, yrkesverksamma lärare och kurser som förbereder dig för ett professionellt yrkesliv. I årskurs 2 och 3 finns möjlighet till utbytesstudier på någon av Konstfacks partnerskolor. Utbildningens mål är att utrusta dig med verktyg och kunskap för att kunna vara med och driva utvecklingen inom grafisk form och illustration framåt. Utbildningen förbereder dig också för vidare studier på nationell och internationell nivå.


Poäng och studieform
Utbildningen ges på helfart (100%) och dagtid, och ger totalt 180 högskolepoäng (3 år). Undervisningen innehåller en kombination av föreläsningar, seminarier, workshops, utforskande moment i ateljéer, studios och verkstäder och självständigt arbete. Du arbetar enskilt eller i grupp. Som student på Grafisk formgivning och Illustration får du tillgång till en personlig arbetsplats på skolan.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Studenter som examinerats från Grafisk formgivning och Illustration arbetar som till exempel illustratörer, grafiska formgivare, art directors, serietecknare, bokformgivare, med mera. Några väljer att starta eget företag, andra får anställning.


Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.


Såhär ansöker du till Grafisk formgivning och illustration

Eftersom kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration vilar på konstnärlig grund så är arbetsprover en del av ansökningsprocessen. Arbetsproverna ger bedömningsgruppen en uppfattning om hur du tar dig an uppgifter och arbetar med idéer. Förutom arbetsproverna vill vi se exempel på egna, valfria arbeten. Där kan du visa några tidigare eller pågående projekt. 


Urval och bedömning av arbetsprover
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover  

Viktig information om dina arbetsprover

I första urvalsomgången tittar en bedömningsgrupp på dina arbetsprover. Bedömningsgruppen består av lärare i grafisk formgivning och illustration, två yrkesverksamma samt två studentrepresentanter. I detta steg tittar vi på din förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter. Vi lägger lika stor vikt vid dina idéer som din förmåga att gestalta dem.

I steg två kallas ett urval av sökande utifrån bedömningen till intervju. Vi kallar ungefär dubbelt så många till intervju mot hur många vi tar in. Under intervjun får du träffa två av skolans lärare på programmet Grafisk formgivning och Illustration. Under intervjun tittar vi närmare på några av dina arbetsprover. Vi är intresserade av att förstå mer om din process och hur du arbetat med idéarbete, research, skisser. Efter intervjuerna fastställer vi det slutgiltiga urvalet.


Arbetsprover inför antagning till hösten 2024

Arbetsproverna för 2024 består av fyra (4) olika uppgifter, samt utrymme för att visa egna valfria arbeten. Använd uppgifterna som startpunkter för eget utforskande. Vi vill se vad du är intresserad av och hur du kopplar uppgifterna till dina intressen. Grafisk formgivning och illlustration relaterar alltid till ett givet format – till exempel typsnitt, tecknad serie, TV-spel, affisch, tatuering, animation, förpackning, illustration, hemsida, informationsgrafik, mönster, memes, bok, tidning, t-shirttryck, väggmålning eller fanzine. I antagningsuppgifterna är det upp till dig att välja format. Du kan arbeta digitalt och/eller analogt.

Vi är lika intresserade av din arbetsprocess som av slutresultatet, så förutom lösningarna på uppgifterna vill vi att du visar oss din process. Med det menar vi att du kortfattat beskriver hur du arbetade dig fram till slutresultatet. Du kan till exempel skriva en kort text, lägga in foton på skisser, anteckningar och/eller inspirationsmaterial. Du kan fota och/eller skanna bilder från din process. Du kan använda frågorna "Hur har du arbetat? Vad vill du kommunicera? Vad var svårt?" som utgångspunkt för att visa oss din process. Om du har arbetat med AI (Artificiell Intelligens) som verktyg ska det framgå, samt på vilket sätt.

OBS! Dina arbetsprover ska skickas till oss som en (1) digital PDF som innehåller samtliga arbetsprover.

1. 24 timmar
Skapa en visuell typografisk redogörelse över en 24-timmarsperiod ur någons liv. Typografi innebär att arbeta med text genom t.ex. bokstavsformer, typsnitt eller kalligrafi. Du kan utgå från ditt eget liv, någon du känner, vill känna eller en fiktiv person. Du kan ge oss en sann berättelse eller fantisera fritt.

Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format: En sida där du visar oss din arbetsprocess: Hur har du arbetat? Vad vill du kommunicera? Vad var svårt? En sida med det slutgiltiga resultatet. Sammanlagt max två (2) sidor för denna uppgift.

2. Where have all the flowers gone
Använd texten som utgångspunkt för en bildberättelse om minst 4 bilder. Den enda text som får användas är just "Where have all the flowers gone".

Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format: En sida där du visar oss din arbetsprocess. Hur har du arbetat? Vad vill du kommunicera? Vad var svårt? En sida med det slutgiltiga resultatet. Sammanlagt max två (2) sidor för denna uppgift.

3. Bloopers
Presentera ett "misstag" där du haft en idé och genomfört den, men inte blivit nöjd eller, projektet helt enkelt gått åt skogen. Visa ditt misstag från idé och process fram till misslyckandet. Reflektera kring vad som gick fel. Gjorde du några omtagningar? Hur blev de? Kunde du lära dig något av misstaget?
Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format: En sida där du visar oss din arbetsprocess. Hur har du arbetat? Vad vill du kommunicera? Vad var svårt? En sida med det slutgiltiga resultatet. Sammanlagt max två (2) sidor för denna uppgift.

4. Samling
Alla samlar på något, medvetet eller omedvetet! Hitta – eller hitta på – en samling och kommunicera den genom grafisk formgivning eller illustration. Använd uppgiften för att berätta något. Till exempel: Vad säger samlingen om personen som skapat den? Finns det en samling som kan säga något om samhället, eller vår historia? Eller berätta om ett enskilt livsöde? Valet är ditt.

Presentera ditt arbete på max två (2) sidor i A3-format:
En sida där du visar oss din arbetsprocess. Hur har du arbetat? Vad vill du kommunicera? Vad var svårt? En sida med det slutgiltiga resultatet. Sammanlagt max två (2) sidor för denna uppgift.

5. Egna arbeten
Visa ett urval av egna arbeten från de senaste tre åren. Visa minst tre (3) och max sex (6) olika egna arbeten. Arbetena kan vara i valfritt medium. Det kan vara färdiga arbeten eller skisser, resultatet av uppgifter, egna projekt eller samarbeten. Vi ser gärna att du inkluderar skisser för att visa på din arbetsprocess, tex genom sidor ur en skissbok.

Presentera på max två (2) sidor i A3-format.

6. Motivering
Berätta om dig själv och varför du vill arbeta med grafisk formgivning och illustration. Vad har du gjort tidigare i livet? Vad driver dig? Hur vill du arbeta i framtiden? Max 800 ord.

Presentera på max en (1) sida i A3-format.

7. Innehållsförteckning
Förutom dina lösningar på ovanstående uppgifter ska din PDF innehålla en (1) sida innehållsförteckning. Placera denna som sida nr 1 i din PDF. Innehållsförteckningen använder vi i urvalsarbetet för att snabbt få en överblick över din ansökan. Lista uppgifternas namn tillsammans med en representativ
bild från din lösning. Placera ditt namn och dina kontaktuppgifter på sidan.

Presentera på max en (1) sida i A3-format .

Sammanfattning – detta ska du skicka in:

En (1) PDF-fil på max tolv (12) sidor.


Tekniska specifikationer
Bedömningsgruppen kommer att ta del av din PDF som en projektion. För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att alla sökande följer dessa tekniska specifikationer:

Filformat: PDF
Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)
Färgläge: RGB
PDF-filen ska ej lösenordskyddas.
Namnge PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Förutom PDF-filerna kan du skicka in filmer med en sammanlagd längd på max 15 minuter. Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI. Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.

Döp filmerna till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare.”

Tredimensionella arbeten: Dokumentera med hjälp av foto eller film. Se nedan för specifikationer för film.

Interaktiva arbeten / webbsida / app: presenteras med hjälp av skärmavbilder (stillbilder) eller skärminspelning (film).

Filmer ska vara i något av filformaten MOV, MP4 eller AVI. Döp filmer till "Efternamn-Fornamn-1.mov", "Efternamn-Fornamn-2.mov", och så vidare." Enskilda filmfiler får inte överstiga 200MB.