Background image

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och vem som är utbildningsanordnare. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna. 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 2 mars 2011
Sidansvarig: Webmaster