Studenternas hemsidor

Kandidatprogrammet Grafisk formgivning och illustration, 180 hp, Åk 3

Scott Huber: www.scotthuber.se

Kandidatprogrammet Inredningsarkitektur and möbeldesign, 180 hp, Åk 2

Lukas Carpelan: Carpeladesign.com

Kandidatprogrammet Keramik och glas, 180 hp, Åk 3


Kandidatprogrammet Konst, 180 hp, Åk 3


Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab, 180 hp, Åk 3

Douglas Tillberg Bergström: @d.tillberg98
Johanna Edwardh: www.johannaedwardh.com

Masterprogrammet CRAFT - Keramik och glas, 120 hp, Åk 2


Masterprogrammet CRAFT - Textil, 120 hp, Åk 2


Masterprogrammet i Design - Individuell studieplan i Design, 120 hp, Åk 2

Mika Lindblad: www.mikalindblad.com

Masterprogrammet i Konst, 120 hp, Åk 2

Camila Manuelsdotter Pino: camilarf.com, instagram.com/manuelsdotter_c
Diana Martins Lerias: https://deedotmartins.com/
Vincent Duraud: https://vincentduraud.xyz

Masterprogrammet i Visuell kommunikation, 120 hp, Åk 2

Gabriel Jia Wei Lim: www.gabrielgabrielgarble.com
Käthrine Yan: www.yankath.com

Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design, 300 hp, Åk 2


Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design, 300 hp, Åk 4


Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design, 300 hp, Åk 5


Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media, 300 hp, Åk 5

Tobias Folkesson: www.tobiasfolkesson.se