Student på Konstfack

Som student får du tillgång till utställningsytor, datasalar samt mycket välutrustade verkstäder. En del av utbildningen är gemensam för kandidatprogrammen, till exempel konst-, design- och konsthantverkshistoria och kurser i digitala media.

Bostad

Vasakronans studentbostader nära Telefonplan förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling.

Ekonomi under studierna

När du studerar kan du ansöka om studielån för att klara de större utgifterna. Du ansöker om lån hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). En del av...

Examen och examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor...

Försäkringar

Studentförsäkring - om du skadar dig Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata...

Galleri Konstfack

Galleri Konstfack Studenternas eget galleri (ingång från sidan) Konstfack, Tellusgången 16, Stockholm ( Se karta ) Färdväg: Tunnelbana eller buss...

Internationellt utbyte

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på våra Masterprogram...

Klagomål

Om du har ett klagomål kontaktar du först den person som ditt klagomål berör. Om du har synpunkter på något som är relaterat till dina studier tar ...

KonstfackAlumni

Med sin alumnverksamhet vill Konstfack främja samverkan mellan alumner, nuvarande studenter och Konstfacks verksamhet. Genom kontaktytorna som skap...

Likabehandling av studenter

Konstfack tar helt avstånd från diskriminering och trakasserier samt tolererar inte att detta förekommer i vår verksamhet. Studenter och medarbetar...

Registrering och studiemedel

Registrering är obligatoriskt för alla studenter på Konstfack. Studiemedel söker du från CSN.

Studera som förälder

Många studenter har utöver sina studier ett föräldraansvar. Konstfack ska därför underlätta för sina studenter att kombinera studier med...

Studentkåren på Konstfack

Studentkåren på Konstfack består av förtroendevalda studenter. De tillvaratar och bevakar dina och andra studenters intressen. Alla initiativ är...

Studera med funktionsnedsättning

Om du som student har en varaktig funktionsnedsättning erbjuder Konstfack flera olika sorters stöd för att du ska ha samma möjligheter att studera ...

Studiedokumentation i Ladok och personuppgifter

Varje högskola ska enligt högskoleförordningen föra ett studieregister över de studerande och deras studieresultat (SFS 2012:713). Konstfack för et...

Studieintyg

Studieintyg (resultatintyg / registreringsintyg) kan du själv hämta genom att logga in på Ladok Studentwebb. Endast studenter med pågående studier...

Studieuppehåll / Återuppta studier

Studieuppehåll är ett beviljat uppehåll i studierna för en viss tidsperiod. 

Terminstider

Här ser du när respektive termin börjar och slutar.

Verkstäder

Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så välutrustade verkstäder som Konstfack. Verkstäderna möjliggör hantverk i många olika...

Överklagan

Vissa beslut kan du som student enligt (12 kap. 2 § högskoleförordningen, 1993:100) överklaga till Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.