Student på Konstfack

Som student får du tillgång till en egen arbetsplats, datasalar samt mycket välutrustade verkstäder. En del av utbildningen är gemensam för kandidatprogrammen, till exempel konst-, design- och konsthantverkshistoria och kurser i digitala media.

Bostad

Vasakronans studentbostader nära Telefonplan förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling.

Ekonomi

Att leva som student kan vara lite kärvt ekonomiskt - hyra, mat, kurslitteratur, nöjen... - men det finns sätt att dryga ut ekonomin!

Examen och examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor...

Försäkringar

Studentförsäkring - om du skadar dig Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata...

Galleri Konstfack

Galleri Konstfack Studenternas eget galleri (ingång från sidan) Konstfack, Tellusgången 16, Stockholm ( Se karta ) Färdväg: Tunnelbana eller buss...

KonstfackAlumni

Konstfack Alumni ett nätverk med cirka 1800 konstnärer, formgivare, bildpedagoger och curatorer, alla med en examen från Konstfack.

Likabehandling av studenter

Konstfack tar helt avstånd från diskriminering och trakasserier samt tolererar inte att detta förekommer i vår verksamhet. Alla medarbetare och...

Ny student på Konstfack

Välkommen som ny student till Konstfack!

Registrering och studiemedel

Registrering är obligatoriskt för alla studenter på Konstfack. Studiemedel söker du från CSN.

Student med barn

Försäkringskassan På försäkringskassans hemsida kan du läsa om de regler för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning som gäller för studente...

Studentkåren på Konstfack

Studentkåren på Konstfack består av förtroendevalda studenter. De tillvaratar och bevakar dina och andra studenters intressen. Alla initiativ är...

Studera med funktionsnedsättning

Konstfack erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror din situation och är...

Studiedokumentation i Ladok och personuppgifter

Varje högskola ska enligt högskoleförordningen föra ett studieregister över de studerande och deras studieresultat (SFS 2012:713). Konstfack för et...

Studieintyg

Studieintyg (resultatintyg / registreringsintyg) kan du själv hämta genom att logga in på Ladok Studentwebb. Endast studenter med pågående studier...

Studieuppehåll / Återuppta studier

Studieuppehåll är ett uppehåll i studierna för en viss tid. Studieuppehåll kan beviljas för längst ett år i taget.

Terminstider

Här ser du när respektive termin börjar och slutar.

Verkstäder

Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så välutrustade verkstäder som Konstfack. Verkstäderna möjliggör hantverk i många olika...

 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Webmaster