Studera som förälder

Många studenter har utöver sina studier ett föräldraansvar. Konstfack ska därför underlätta för sina studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel om hur undervisningen organiseras, när den förläggs, om vissa moment kan utföras på distans eller om det finns särskilda behov gällande lokalerna.

Att studera på Konstfack som förälder eller gravid

Scheman ska publiceras senast två veckor före kursstart och eventuella nödvändiga ändringar ska tydligt kommuniceras till studenterna. Obligatorisk undervisning är förlagd på vardagar kl. 9.00-17.00.

Konstfack är även en kulturinstitution som välkomnar omvärlden till publika utställningar och evenemang. För att möjliggöra en extern publik efter arbetstid, samt göra det möjligt för studenter med föräldraansvar att delta i aktiviteter utanför ordinarie tider, annonseras dessa med god framförhållning. Aktiviteterna utanför ordinarie tider är dock frivilliga för studenter.

Om du har missat obligatoriska moment i en kurs, behöver du kontakta kursansvarig lärare för vidare information om vad som gäller för nästa bedömningstillfälle, alternativt kompletteringar.

På Konstfack kan obligatorisk undervisning vara förlagd i någon av våra verkstäder, där det kan finnas ökade risker för dig som är gravid eller ammar. Det kan röra sig om exempelvis tunga lyft eller vissa kemiska ämnen. Kontakta verkstadsansvarig för respektive verkstad eller kursansvarig lärare om du har frågor om arbetsmiljön.

Om du behöver hjälp med att se över din studiesituation kan du kontakta Konstfacks studievägledare.

Studieuppehåll för föräldraledighet

Du kan ansöka om studieuppehåll, med rätt att återuppta dina studier, för vård av barn när du ska vara föräldraledig och ibland av medicinska skäl under en graviditet. Mer information om hur du ansöker, samt blankett, hittar du på Konstfacks intranät.

Studentgrupp

På Konstfack finns en studentgrupp som arbetar med frågor som berör studenter med föräldraansvar. Gruppen är en del av Studentkåren, men det går att kontakta den direkt genom att mejla: parents@student.konstfack.se

Försäkringskassan

Genom Försäkringskassan kan du ha rätt till föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för studenter. Läs mer om villkor för ersättningen på deras hemsida.

Om du arbetar vid sidan av dina studier och behöver vara hemma för vård av barn kan du ha rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Däremot är det inte säkert att Försäkringskassan beviljar dig föräldrapenning när du studerar. Kontakta därför Försäkringskassan för att se vad som gäller för dig.

Om du inte är svensk medborgare måste du först registrera dig hos Försäkringskassan för att få tillgång till eventuella stöd.

Studiemedel/CSN

Du som har barn och studerar kan få ett tilläggsbidrag utöver ditt ordinarie studiemedel genom CSN. Läs mer om villkor för bidraget på deras hemsida.

Om du behöver vara ledig från dina studier för vård av barn under 12 år (vab) har du möjlighet att ändå behålla ditt studiemedel. Läs mer på CSN:s hemsida.

Bostadsbidrag

Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan. Läs mer om villkor för bidraget på deras hemsida.

Barnomsorg

Ditt barn kan ha rätt till förskoleplats eller plats i skolan när du studerar. Du kan läsa mer om barnomsorg och skolsystemet i Sverige på Skolverkets hemsida

Mer information om Stockholms stads förskolor och skolor hittar du på kommunens hemsida.