Studera som förälder

Många studenter har barn, här hittar du information specifikt för dig som studerar som förälder.

Försäkringskassan

På försäkringskassans hemsida kan du läsa om de regler för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning som gäller för studenter: www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande 

Bostadsbidrag

Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag. Läs mer på Försäkringskassans hemsida. https://www.forsakringskassan.se/privatperson/foralder/bostadsbidrag-till-barnfamiljer

CSN

Du som har barn och studerar kan få tilläggsbidrag. Läs mer på www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/barn-1.2569.

Vård av barn? Du kan få behålla studiemedlen när du inte kan studera på grund av att du tillfälligt vårdar ett sjukt barn. Läs mer på www.csn.se/hogskola/sjuk/vard-sjukt-barn-1.2610.