Studieuppehåll / Återuppta studier

Studieuppehåll är ett beviljat uppehåll i studierna för en viss tidsperiod. 

Studenter som bedöms ha särskilda skäl för sitt studieuppehåll kan få en plats reserverad för återinträde till viss termin. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller särskilda omständigheter som vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring och studentfackliga uppdrag.

Om en student är frånvarande utan att ha beviljats studieuppehåll så kan återinträde endast beviljas i mån av plats. Institutionen beslutar då om det finns ledig studieplats eller inte.

Ett studieavbrott innebär att rätten till en utbildningsplats upphör eftersom antagningen alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle. Studieavbrott registreras i Konstfacks studiedokumentationssystem. Vill studenten avbryta studierna för gott ska studenten anmäla detta till utbildningsadministratör vid sin institution.

Återinträde
Anmälan om återinträde görs skriftligt till registrator på särskild blankett senast 1 mars (start höstterminen). Studenter på lärarutbildningen kan även lämna anmälan den 1 oktober  (start vårterminen).