Verkstäder

Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så välutrustade verkstäder som Konstfack. Verkstäderna möjliggör hantverk i många olika material där man med experimentella, och ibland högteknologiska tekniker, kan tänja på gränsen för vad som är möjligt att göra. De flesta verkstäderna är programspecifika men det finns även allmänna verkstäder som ger studenterna möjlighet att arbeta i olika material.

GLAS

Blästringsverkstad
I verkstaden arbetar man med blästring – en schablonteknik där blästersand sprutas med högt tryck mot glaset för att skapa en matt yta. Ju finare sand som används, desto lenare blir ytresultatet. De områden som skyddas med tejp, folie eller schabloner behålls blanka. Glasobjektet placeras i ett dragskåp med luftutsug och blästraren skyddar sig mot damm med en friskluftsmask.

Glashytta
Blåsning och skulptering av varmt glas. Man kan jobba med glasblåsning, sandgjutning och ugnsgjutning. En smältugn finns på plats med kapacitet för 140 kg glas för blåsning och sandgjutning, tre ugnar för ugnsgjutning samt en vagnsugn för större projekt.

Glaslaboratorium
Gravering, sk. lampworking (glaspärletillverkning) samt vaxframställning.

Glassliperi
Kallt efterarbete av glasprodukterna. Kallverkstaden är fullt utrustad med olika sliphjul, glasborr, diamantsåg samt ett blästerrum.

Planglasrum
Tillskärning av planglas. Rummet används även som projektrum.

 

GRAFIK

Grafikverkstad
I Konstfacks högkvalitativa grafikverkstad kan man trycka djuptryck (intaglio, fotopolymer, etsning, torrnål med mera), högtryck (träsnitt, linolium, collografi) och boktryck med bly och trätyper. Man kan även utföra bokbindning.

Screentryck
Konstfacks screenverkstad är avsedd endast för vattenbaserade färger. I huvudsak används Biraths vattenbaserade färger. Screenramarna och tryckborden är i huvudsak utformade för tryck på papper, men andra material går också att trycka på, till exempel plexi, textil, MDF med flera.

 

KERAMIK

Gipsverkstad
Gipsverkstad med fyra gipssvarvar och generösa arbetsytor.

Glasyrlab
Lab för blandning av glasyrer.

Glasyrrum
Glasering av keramiska objekt - doppning, pensling, sprutning.

Huvudkeramikverkstad
I verkstaden finns möjlighet till drejning, kavling och arbete med formningsmaskin samt en avdelning för gjutning med olika gjutleror. 

Lerberedningsrum
Beredning av leran inför det keramiska arbetet.

Ugnsrum
Ugnsrum bestående av elva elektriska ugnar i varierande storlekar samt en el- och gasugn.

 

LJUS, LJUD, VIDEO & FOTO

Fotolab
Analogt fotolab bestående av mörkrumsdel med möjlighet till analog kopiering från småbild till storformat i sv/v eller färg. Filmframkallning sv/v och färg. Allt till gängligt efter att ha gått körkortskurser som ger access. Två digitala bildbehandlingstationer i separata rum med med kalibrerade skärmar och färgkorrekt belysning samt väggfärg.

Fotostudio
I fotostudion kan man fotografera med studioblixt eller fast belysning.

Inspelningsstudio
Ljudinspelning. Studenter kan spela in ljudklipp för olika typer av projekt som involverar ljud.

Ljudstudio
Ljudredigering- och lyssningsstudio med standard 5:1 Surround System. Studenter kan förbereda ljudklipp för installationer och projekt samt lyssna och arbeta med ljud. 

Perceptionsstudio
Perceptionsstudion ger kurser i perception, färg, ljus och rum på kandidat- och masternivå samt rådgivning och handledning. Kurserna syftar till att öka förståelsen för färgens och ljusets betydelse och deras rumsliga samverkan. I Perceptionsstudion integreras miljöperspektivet i ämnesutvecklingen, bland annat undersöks hur färg och belysning i interaktion kan skapa en god miljö med låg energiförbrukning.

Print-shop
Verkstad för digitala utskrifter i format från ark till rulle från A5 till 64". Tre skrivare med rip-program i färgkalibrerad miljö vad gäller skärmar, ljus och väggar. Monterings- och kall-lamineringsmöjligheter i intilliggande rum.

Studion
En multidisciplinär verkstad som rymmer både rörlig bild, ljus och ljud. Tillgänglig både vid grundutbildning och forskning.

Utlån
Utlån av utrustning (projektorer, högtalare, mediaspelare ) för produktion och visning av ljud, stillbild, video med mera.

Videoredigering
I verkstaden kan man redigera och efterbearbeta film, göra färgkorrigeringar, redigera bilder, arbeta med ljudprogram med mera. Redigeringsstationer för redigering och efterbearbetning. Fyra separata rum med separata betraktningsmonitorer.

 

METALL

Allmänna Metallverkstaden
Mekanisk verkstad, värmerum med svets samt mekanisk slip. Kapning, svetsning, blästring, slipning, svarvning och bearbetning av metall.

Bänkverkstad
Allt detaljerat arbete som hör guld och silversmidet till, så som filning, smålödning mm.

Gjut- och lödrum
Gjutning och lödning av småskaliga objekt i metall.

Kallsmide
Kallbearbetning av metall och metallplåt så som smidning, drivning, träckning, knopning mm.

Kemirum
Etsning, galvanoplastik, electrolytisk förgyllning och försilvring mm.

Maskinverkstad
Rikt utrustad verkstad där man bland annat kan arbeta med varvning, fräsning, trycksvarvning, kantbockning, rundbockning, trycksvarvning, ugnshärdning, maskinvalsning.

Slip- och polerrum
Maskinslipning och polering av metall.

 

MÅLERI

Lackboxen
Lackboxen är anpassad för mindre manuella lackeringsarbeten med pensel, rollers och sprayburk. Personlig skyddsutrustning ska alltid användas. Se vidare instruktioner i lackboxen.

Måleristudion
Ämnet måleritekniker behandlar måleriets metoder och material i en innovativ skapande process. Avsikten är att utveckla goda rutiner och medvetna val under utbildningen och därmed förebygga miljöförstöring och framtida yrkesmedicinska skador.

 

PLASTISK UPPBYGGNAD

Lackbox
Enklare sprayning av alster. Enbart godkända produkter (Montana) får användas.

Lerverkstad
I verkstaden byggs modeller i lera och lokalen är utrustad med handverktyg samt ugn.

Maskinverkstad
Maskinbearbetning av modellskum i komplett skumverkstad. Maskinparken består bland annat av svarv, CNC-fräs, klinga, borrmaskin, laserskärare och 3D-skrivare.

Plastverkstad
Plastverkstaden drivs i samma lokaler som Industridesigns lackbox. Verkstaden drivs rigoröst, restriktivt och har höga miljökrav. Hänsyn tas till gällande arbetsmiljölagstiftning. Godkänd läkarundersökning samt utbildning krävs generellt för arbete med härdplaster.

Skulpturstudion
I verkstaden arbetar man med att ta fram original genom främst plastiska material (leror, vaxer med flera). Här sker formtagning med bland annat Elastomerer (silkon, alginater, latex, med flera). Även gjutning i hårda och elastisk material förekommer, till exempel acrystal betong, samt med vissa plaster. I anslutning till studion finns en avdelning för vaxarbete samt betongarbete. Vi har även en stenkap med diamantklinga, plastsvets för tunnplast samt en frigolitskärare.

Skumverkstad
Bearbetning av skumplast för hand och i maskiner.

Slipverkstad
Bearbetning av skumplast för hand och i maskiner. Våt- och torrslipning.

Studion
I studion kan man arbeta med skissmodeller i kapaskivor, sömnad, foto, pappers- och frigolitarbete samt olika workshops.

Vacuumformning
Tunna thermoplaster vacuumförpackas över form. Maskinen klarar alster upp till 1x1 meter.

 

TEXTIL

Färgeriet
I färgeriet kan man arbeta med infärgning av garn och tyg och experimentera med reservagetekniker och mönstringar. Det finns många möjligheter i de olika grytorna och maskinerna; tre digitala kokgrytor på 50 l vardera samt en på 200 liter, ett avlångt kar och en Podab-maskin för handfärgning och filtning samt två digitala tvättmaskiner på 30 resp. 60 liter och en helautomatisk tvättmaskin på 9 liter. Färgköket har ett brett sortiment av olika slags pigment och kemikalier.

Syrummet
Verkstaden är utrustad med ett tillskärningsbord, en ångstrykanläggning, ett antal symaskiner (däribland Over-Lock och industrimaskiner) samt ett antal bärbara symaskiner för utlåning till textils studenter.

Textiltryckeri
Konstfacks verkstad för textiltryck är välutrustad med färgkök, tvättstuga, ångmangel, mörkrum för rambeskiktning och originalöverföring. Vi har stora tryckbord där man kan ställa in rapport på bordet, vilket underlättar när man trycker rapporterade mönster. Här görs även experimenterande arbeten med hantverksmässiga tekniker.

Vi arbetar med pigment- och reaktivfärg, och har fixeringsutrustning både för thermo- och ångfixering. Det möjliggör tryck på cellulosa, ull och siden. Tryckverkstaden gränsar till färgeriet, vilket inspirerar till arbeten där både färgning och textiltryck ingår.

Vävsalen
I verkstaden arbetar man med textil konstruktion, dvs alla tekniker som hanterar tråd. De största konstruktionsteknikerna är vävning och stickning och det är dessa tekniker som dominerar utrustningen, men redskap finns även för andra garntekniker. Här förmedlas kunskap om dessa teknikers konstruktion och dess olika uttryck både som hantverk men även för industriell produktion.

Verkstaden är välutrustad med en klassuppsättning Öxabäcks vävstolar samt tre stycken digitala armvävstolar och en handjacquard. På avdelningen för stickning finns 5 stycken digitala- och 15 hålkortsmaskiner i varierad delning av märket silverreed.

En rik och varierad samling med teknikprover, spetskunskap om textila material och hållbarhet och väl utbyggd samling med textila materialexempel finns i lokalen. Till verkstaden hör också ett garnlager som säljer tråd och garn till alla studenter på skolan.

 

TRÄ

Allmänna Snickeriet
I verkstaden kan man bygga på enklare skisser och modeller, ramar och podier. Utrustningen består av bland annat kap/gersåg, bandsåg, fräs, gerklipp, plan/rikthyvel, pelarborr, bandputs, skivsåg, justersåg, figursåg samt diverse handmaskiner och handverktyg mm.

Snickeriverkstad
Verkstaden är planerad och dimensionerad i huvudsak för avancerade studiearbeten och prototyper i möbelformgivning. Här finns även möjlighet att arbeta med modeller av rum och byggnader.Lokalen är utrustad med bland annat justersåg och bandsågar, rikt- och planhyvel, borsfräs, fanérpress, vacuumformbord, långhålsborr, putsmaskiner, sinkmaskin, träsvarv, stämborr, pelarborr samt ett antal handmaskiner och hantverktyg.

Sprutboxen
I sprutboxen kan studenterna lackera sina alster med vattenbaserad klarlack.