Registrering och studiemedel

Registrering är obligatoriskt för alla studenter på Konstfack. Studiemedel söker du från CSN.

Registrering
Alla som studerar på Konstfack måste vara registrerade för att: 

  • delta i undervisningen
  • omfattas av skolans personskadeförsäkring
  • få studiemedel utbetalda av CSN

Registrering sker vid varje termins början. Nyantagna programstudenter ska registrera sig den första dagen i Vita havet. Om du inte registrerar dig i tid innebär det att rätten till din utbildningsplats upphör.

Registrering måste göras före utresa vid utbytesstudier.

Har du frågor om registrering kan du maila till Studentkansliet Skyddad adress

Studiemedel
Studiemedel söker du genom Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: