Registrering och studiemedel

Registrering är obligatoriskt för alla studenter på Konstfack. Studiemedel söker du från CSN.

Registrering
Alla som studerar på Konstfack måste vara registrerade för att: 

  • delta i undervisningen
  • omfattas av skolans personskadeförsäkring
  • få studiemedel utbetalda av CSN 
  • få tillgång till student-epost-konto

Registrering sker vid varje termins början.

Nyantagna programstudenter ska registrera sig enligt anvisningar, med legitimation och signering.

Om du inte registrerar dig i tid innebär det att rätten till din utbildningsplats upphör.

Nyantagna studenter med frågor om registrering kan maila till Antagningen antagning@konstfack.se

Är du student på Konstfack och har frågor kring registrering så kontaktar du din utbildningsadministratör på din institution.


Studiemedel

Studiemedel söker du genom Centrala studiestödsnämnden (CSN).