Registrering och studiemedel

Registrering är obligatoriskt för alla studenter på Konstfack. Studiemedel söker du från CSN.

Registrering
Alla som studerar på Konstfack måste vara registrerade för att: 

  • delta i undervisningen
  • omfattas av skolans personskadeförsäkring
  • få studiemedel utbetalda av CSN 
  • få tillgång till student-epost-konto

Registrering sker vid varje termins början.

Nyantagna programstudenter ska registrera sig enligt anvisningar, med legitimation och signering.

Om du inte registrerar dig i tid innebär det att rätten till din utbildningsplats upphör.

Nyantagna studenter med frågor om registrering kan maila till Antagningen Skyddad adress

Är du student på Konstfack och har frågor kring registrering så kontaktar du din utbildningsadministratör på din institution.

Studiemedel
Studiemedel söker du genom Centrala studiestödsnämnden (CSN).