Examen och examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå inom ett visst område.

För att ansöka om examen ska du fylla i och skicka in blanketten: Ansöka om examen.pdf

Vilken examen du ska ansöka om beror på vilket program du gått och när du avslutat dina studier. Examensfordringarna anges i Konstfacks examensbeskrivningar. Du läser mer om dessa i Konstfacks examensordning: Examensordning.pdf 


Ansöka om examen

Du ansöker om en examen genom att fylla i en examensansökan och skicka till:

Konstfack
UFA/Examen
Box 3601
126 27 Stockholm

eller per e-post till: Skyddad adress

Handläggningstiden för att få ut ditt examensbevis varierar beroende på när du söker. I början av sommaren är handläggningstiden som längst och kan vara upp till två månader.

Examensansökan gör du när du erhållit slutbetyg på alla de kurser som ska ingå i en examen. Kontrollera ditt registerutdrag innan du skickar in examensansökan. Registerutdrag får du genom att själv ta ut det från student-Ladok eller hos en utbildningsadministratör på din institution.

Ansökan om examen.pdf

 

För frågor kring examensansökan eller underlag kontakta:
Skyddad adress
Tel 08-450 41 77 (måndag – torsdag kl 13:00 – 15:00)


Äldre examina

De studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan inte längre ansöka om examen enligt 1993 års studieordning. Kontakta examenshandläggare på Skyddad adress för att diskutera din situation och dina möjligheter att komplettera studierna för att eventuellt avlägga en examen enligt nuvarande regelverk.

Här du läst en Lärarutbildning finns särskilda övergångsbestämmelser – se nedan.

 
 

Komplettering och ansökan om äldre lärarexamina i Bild (SFS 2011:689)
Regeringen har sedan i juni 2011 öppnat för att den som har påbörjat en lärarutbildning, som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en examen som kan vara en sådan behörighetsgivande examen för legitimation som lärare avses i 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), får ansöka om att få en examen för utbildningen.

Det betyder att studenter som påbörjade sin lärarutbildning i Bild på Konstfack före 2001 nu kan slutföra sina ofullständiga ämnesstudier för att på så sätt erhålla lärarexamen.

För att erhålla plats inom relevanta kurser krävs att du som tidigare varit student på institutionen bifogar studiedokument så vi kan bedöma och erbjuda lämpliga studieplaner för just din behörighet.

För frågor kring studiedokumentation eller underlag kontakta Gabriella Rizzo, Skyddad adress.