Examen och examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå inom ett visst område.

Du ansöker om examen genom att logga in på ditt studentkonto på www.student.ladok.se. Välj "Examen och bevis" i menyn och följ instruktionerna på ansökningssidan.

Om du inte har ett studentkonto och därmed inte har möjlighet att logga in på student-Ladok kan du istället ansöka om examensbevis genom att fylla i och skicka in din ansökan på blankett: Ansöka om examen.pdf

Vilken examen du ska ansöka om beror på vilket program du gått och när du avslutat dina studier. Examensfordringarna anges i Konstfacks examensbeskrivningar. Du läser mer om dessa i Konstfacks examensordning: Examensordning.pdf 

Handläggningstiden för att få ut ditt examensbevis varierar beroende på när du söker men kan vara som längst upp till två månader.

Examensansökan gör du när du erhållit slutbetyg på alla de kurser som ska ingå i en examen. Kontrollera ditt registerutdrag innan du skickar in examensansökan. Registerutdrag får du genom att själv ta ut det från student-Ladok eller hos en utbildningsadministratör på din institution.

För frågor kring examensansökan eller underlag kontakta:
examen@konstfack.se
Tel 08-450 41 77 (måndag – torsdag kl 13:00 – 14:00)


Äldre examina

De studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan inte längre ansöka om examen enligt 1993 års studieordning. Kontakta examenshandläggare på examen@konstfack.se för att diskutera din situation och dina möjligheter att komplettera studierna för att eventuellt avlägga en examen enligt nuvarande regelverk.

Här du läst en Lärarutbildning finns särskilda övergångsbestämmelser – se nedan.

Komplettering och ansökan om äldre lärarexamina
(för antagna till utbildning som startade före 2011)

Studenter som antogs till lärarutbildning i bild på Konstfack före 2001 har till och med den 30 juni 2023 rätt att slutföra sin utbildning för att få ut Examen motsvarande Bildlärarexamen, 180 högskolepoäng/Degree of Bachelor of Education in Art and Design, 180 ECTS Credits.

Studenter som antogs till lärarutbildning med inriktning bild och visuell kultur mellan hösten 2001 och hösten 2006 har till och med 30 juni 2023 rätt att slutföra sin utbildning för att få ut Lärarexamen med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur/Degree of Bachelor of Science in Education in Visual Culture, Art and Design, 180 Credit Points (270 ECTS credits).

Studenter som antogs till lärarutbildning mellan hösten 2007 och hösten 2010 har till och med 30 juni 2023 rätt att slutföra sin utbildning för att få ut Lärarexamen 270 högskolepoäng/Degree of Master of Science in Education 270 ECTS credits.

För att erhålla plats inom relevanta kurser krävs att du som tidigare varit student på institutionen bifogar studiedokument så att vi kan bedöma och erbjuda lämpliga studieplaner för just din behörighet.

Har du frågor kring komplettering av äldre lärarexamina, kontakta studievägledare Gabriella Rizzo, gabriella.rizzo@konstfack.se.