Internationellt utbyte

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt Master program representerar flera världsdelar.

Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder det dig som student för världen som arena.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 90 universitet och högskolor i mer än 35 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 80 internationella studenter. Runt 30 av dessa börjar på något av våra Masterprogram, som är på engelska. De övriga 50 är utbytesstudenter, som i regel stannar en termin. Konstfack har bra balans mellan antalet utresande och inresande utbytesstudenter. 

Utbytesavtalen ger Konstfack även möjlighet att ta emot studenter, lärare och annan personal från våra partnerskolor. Se under "Partnerskolor" för lista på vilka skolor just ditt program har avtal med.

Åka på en utbytestermin
Som student på Konstfack kan du ansöka om möjligheten att åka på utbyte till en av våra partnerskolor. Lämplig tid för utbytet varierar mellan programmen:

Årskurs 2: Industridesign (VT), Konst (Både VT och HT), Textil (HT) och Ädellab (VT)

Årskurs 3 (på höstterminen): Industridesign, Inredningsarkitektur & möbeldesign, Keramik och Glas, Grafisk design & Illustration och Industridesign.

Kontakta Internationella enheten för information om vad som gäller på Masternivå.Konstfacks utbyten
Utbyten sker inom ramen för Erasmus, Nordplus och bilaterala avtal. (Bilaterala kallas avtalen med skolor utanför EU och Norden)


Ansökan om utbyte

Som student på Konstfack kan man, som en del av utbildningen, ansöka om möjligheten att åka på en utbytestermin till någon av våra partnerskolor.

Bloggande/instagrammande utbytesstudenter

Lovisa Hed, Ädel2, är på utbyte på RMIT i Melbourne och skriver på Instagram: @LovisaHed

Boende

OBS! Dessa rum kan endast hyras av inkommande utbytesstudenter!

Erasmus Charter for higher education (ECHE)

Konstfack har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2014-2020 av den Europeiska kommissionen, vilket är en...

Försäkringar

Studentförsäkring - om du skadar dig Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata...

Kontakta Internationella enheten

Katarina Stanisz 08-450 41 49 Skyddad adress

Kurser för utbytesstudenter

Kontakta respektive programs utbildningsadministratör för aktuellt kursutbud.

Partnerskolor

Efter varje skola står det vilka program som har avtal med skolan.

Terminstider

Här ser du när respektive termin börjar och slutar.

Utbytesstudier - vid hemkomst

Ansök om tillgodoräknande

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Matilda Uhrström

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.