Internationellt utbyte

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på våra Masterprogram representerar flera världsdelar.

Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder det dig som student för världen som arena.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 90 universitet och högskolor i mer än 35 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 80 internationella studenter. Runt 30 av dessa börjar på något av våra Masterprogram, som är på engelska. De övriga 50 är utbytesstudenter, som i regel stannar en termin. Konstfack har bra balans mellan antalet utresande och inresande utbytesstudenter. 

Utbytesavtalen ger Konstfack även möjlighet att ta emot studenter, lärare och annan personal från våra partnerskolor. Se under "Partnerskolor" för lista på vilka skolor just ditt program har avtal med.

Åka på en utbytestermin
Som student på Konstfack kan du ansöka om möjligheten att åka på utbyte till en av våra partnerskolor. Lämplig tid för utbytet varierar mellan programmen:

Industridesign: vårterminen år 2 eller höstterminen år 3

Inredningsarkitektur & möbeldesign: vårterminen år 2 eller höstterminen år 3

Grafisk Design och Illustration: vårterminen år 2 eller höstterminen år 3

Konst: höstterminen eller vårterminen år 2 på kandidatnivå, samt andra termien på Masternivå.

Textil: vårterminen år 2

Ädellab: höstterminen år 2 eller vårterminen år 2

Keramik & Glas: höstterminen år 3

IBIS: För Gymnasielärarutbildningen-vårterminen år 3 under Media och Designblocket.
För Grundlärarutbildningen-vårterminen år 3 under Bildblocket.


Kontakta Internationella enheten för information om vad som gäller på Masternivå.Konstfacks utbyten
Utbyten sker inom ramen för Erasmus, Nordplus och bilaterala avtal. (Bilaterala kallas avtalen med skolor utanför EU och Norden)


Ansökan om utbyte

Som student på Konstfack kan man, som en del av utbildningen, ansöka om möjligheten att åka på en utbytestermin till någon av våra partnerskolor.

Boende

Utresande utbytesstudenter och boende under utbytesperioden De flesta partnerskolor erbjuder någon form av assistans med att hitta bostad. Antingen...

Erasmus Charter for higher education (ECHE)

Konstfack har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021-2027 av den Europeiska kommissionen, vilket är en...

Försäkringar

Studentförsäkring - om du skadar dig Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata...

Kontakta Internationella enheten

E-post: international@konstfack.se

Kurser för utbytesstudenter

Kontakta respektive programs utbildningsadministratör för aktuellt kursutbud.

Partnerskolor

Efter varje skola står det vilka program som har avtal med skolan. Alla avtal är öppna för sökande från alla program internt, förutsatt att det...

Terminstider

Här ser du när respektive termin börjar och slutar.

Utbytesstudier - vid hemkomst

Ansök om tillgodoräknande När du kommer hem ska du ansöka om tillgodoräknande. För detta finns en särskild blankett som du kan ladda ner här: ...

Utlandsstudier på egen hand

Information för dig som vill studera på ett universitet som Konstfack inte har ett utbytesavtal med och hur du kan söka dig dit på egen hand.