Studentkåren på Konstfack

Studentkåren på Konstfack består av förtroendevalda studenter. De tillvaratar och bevakar dina och andra studenters intressen. Alla initiativ är välkomna, och genom kåren kan du få stöd att driva igenom dina idéer om förändringar på Konstfack.

Studentkårens syfte är att förbättra studenternas studietid, både gällande utbildningen och det sociala på skolan. Kåren är studenternas enade röst på Konstfack.

Kontakt: studentkaren@konstfack.se, tel 08-450 42 77

Hemsida: karenkonstfack.com


SSCO

SSCO är Stockholms studentkårers gemensamma organ. De förhandlar om studentrabatter, driver andrahandsförmedling av bostäder och mycket annat: www.ssco.se.


Studenthälsan
Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso och sjukvård och finns på Frescati (Universitetsvägen 2G, 104 05 Stockholm, ​T-bana till Universitetet eller buss 50 från Odenplan): www.studenthalsanistockholm.se


Inrättande av studentkår vid Konstfack

Riktlinjerna för inrättande av studentkår på Konstfack är beslutade av Högskolestyrelsen i maj 2010 och gäller tillsvidare.
Riktlinjer för inrättande av studentkår vid Konstfack.pdf

I juli 2010 avskaffades kårobligatoriet i Sverige
Studenternas delaktighet och medverkan i samt bevakning av utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid universitet och högskolor bedöms som viktig. Detta har tillgodosetts genom nya regler som trädde i kraft i juli 2010:
- Ändring i högskolelagen (SFS 2009:766)
- Ändring i högskoleförordningen (SFS 2009:770)
- Ny studentkårsförordning (SFS 2009:769)