Studieintyg

Studieintyg (resultatintyg / registreringsintyg) kan du själv hämta genom att logga in på Ladok Studentwebb. Endast studenter med pågående studier kan själva logga in för att hämta intyg.

Du kan även få intyg genom att maila till antagning@konstfack.se eller kontakta utbildningsadministratören vid din institution.