Masterprogram

Att studera på masternivå innebär att utmana sitt intellekt, formulera sitt kritiska tänkande, att både utveckla görandet tillsammans med andra och skärpa sitt eget projekt. Du ökar din samarbetsförmåga, bygger nätverk, får tid för självreflektion och hittar sätt att förverkliga det du brinner för. Allt detta i en internationell miljö där möjligheter, delaktighet och inflytande är ledord med tydlig samhällskoppling.

Martín Inostroza, Staden, skogen och det som är där emellan, Rumslig gestaltning, 2022
Foto: Gustav Karlsson Frost

Datum och arbetsprover för höstterminen 2024 publiceras i november!

Viktiga datum

1 december 2022: Anmälan (antagning.se) öppnar.

20 december 2022: Uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

16 januari 2023: Sista anmälningsdag och sista datum för arbetsprover.

1 februari 2023: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

februari/mars 2023: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

28 augusti 2023: Terminsstart.


Konstnärliga masterprogram

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och glas, Textil, och Smycke och corpus. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Masterprogrammet i design - Rumslig gestaltning
Masterprogrammet i design syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar. Inriktningen Rumslig gestaltning erbjuder dig möjlighet till fördjupning och specialisering inom ditt område.

Masterprogrammet Design Ecologies
På vår utbildning ser vi Design Ecologies som helheten av de relationer som möjliggörs av design. Vi utbildar designers som kan interagera med och förstå levande system och stödja social och biologisk mångfald.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Anmälningsavgift och studieavgifter betalas av sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och gäller för studier som påbörjas höstterminen 2011. Avgiften gäller anmälan till utbildningar på grund- och avancerad nivå. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

 

Bläddra i folder om Konstfacks masterprogram

Bläddra i foldern.

Ladda ner som pdf: Masterprogram.pdf

Vill du beställa ett fysiskt exemplar av foldern, maila namn och postadress till patrik.forberg@konstfack.se.