Masterprogram

Att studera på masternivå innebär att utmana sitt intellekt, formulera sitt kritiska tänkande, att både utveckla görandet tillsammans med andra och skärpa sitt eget projekt. Du ökar din samarbetsförmåga, bygger nätverk, får tid för självreflektion och hittar sätt att förverkliga det du brinner för. Allt detta i en internationell miljö där möjligheter, delaktighet och inflytande är ledord med tydlig samhällskoppling.

Kyung-Jin Cho, Individual Study Plan in Design, "Swing jam", 2017


Konstnärliga masterprogram

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och Glas, Textil och Ädellab. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Design
Masterprogrammet i Design syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar. Inriktningarna Rumslig gestaltning respektive Individuell studieplan i Design erbjuder dig möjlighet till fördjupning och specialisering inom ditt område.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.

_____________________________________________________________________


Masterprogrammet i visuell kultur och lärande

(Startar ej höstterminen 2019)

Master's programme in Visual Culture and Learning - Visual Arts Education NoVA (Startar ej höstterminen 2019)
This programme develops the conditions for conducting professional activities and further research studies in a critical, independent and creative way, and qualifies for educational leadership and development projects within the current field.

Visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik
(Startar ej höstterminen 2019)  
Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik görs inom området utbildningsvetenskap och leder till en filosofie master. Programmet utvecklar förutsättningarna för att bedriva yrkesverksamhet och vidare forskningsstudier på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt samt kvalificerar för pedagogiskt ledarskap och pedagogiska utvecklingsarbeten inom kunskapsområdet.
Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Anmälningsavgift och studieavgifter betalas av sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och gäller för studier som påbörjas höstterminen 2011. Avgiften gäller anmälan till utbildningar på grund- och avancerad nivå. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmälan till höstterminen 2019 är stängd


Viktiga datum

30 november 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2019: Sista anmälningsdag och sista datum för arbetsprover.

1 februari 2019: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

februari/mars 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

4 april 2019: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

 

Folder om Konstfacks masterprogram

Beställ ett exemplar av foldern genom att maila namn och postadress till Skyddad adress.

 

 

 

Uppdaterad: 12 november 2013
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.