Masterprogram

Att studera på masternivå innebär att utmana sitt intellekt, formulera sitt kritiska tänkande, att både utveckla görandet tillsammans med andra och skärpa sitt eget projekt. Du ökar din samarbetsförmåga, bygger nätverk, får tid för självreflektion och hittar sätt att förverkliga det du brinner för. Allt detta i en internationell miljö där möjligheter, delaktighet och inflytande är ledord med tydlig samhällskoppling.

Chien-kuang Liu, CRAFT! Ceramics and Glass, It´s Hard to Be it´s True, 2019.

Viktiga datum

29 november 2019: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2020: Sista anmälningsdag och sista datum för arbetsprover.

3 februari 2020: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

februari/mars 2020: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

3 april 2020: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

31 augusti 2020: Terminsstart.


Konstnärliga masterprogram

CRAFT!
Masterprogrammet CRAFT! är ett samarbete mellan Keramik och Glas, Textil och Ädellab. På CRAFT! ses konsthantverkliga aktiviteter som en relevant metod för att ifrågasätta sakernas tillstånd.

Design
Masterprogrammet i Design syftar till att stärka din förmåga att på ett experimentellt, reflekterande kritiskt och konstnärligt sätt både formulera och närma dig problemställningar. Inriktningarna Rumslig gestaltning respektive Individuell studieplan i Design erbjuder dig möjlighet till fördjupning och specialisering inom ditt område.

Konst
Ett individualiserat masterprogram i konst med fokus på stärkt självreflektion samt utveckling och fördjupning av ditt konstnärliga projekt.

Visuell kommunikation
Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på ditt eget arbete inom grafisk design och/eller illustration.

_____________________________________________________________________


Masterprogrammet i visuell kultur och lärande

(Startar ej höstterminen 2020)

Master's programme in Visual Culture and Learning - Visual Arts Education NoVA (Startar ej höstterminen 2020)
This programme develops the conditions for conducting professional activities and further research studies in a critical, independent and creative way, and qualifies for educational leadership and development projects within the current field.

Visuell kultur och lärande - inriktning bildpedagogik
(Startar ej höstterminen 2020)  
Masterprogrammet i visuell kultur och lärande med inriktning bildpedagogik görs inom området utbildningsvetenskap och leder till en filosofie master. Programmet utvecklar förutsättningarna för att bedriva yrkesverksamhet och vidare forskningsstudier på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt samt kvalificerar för pedagogiskt ledarskap och pedagogiska utvecklingsarbeten inom kunskapsområdet.
Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Anmälningsavgift och studieavgifter betalas av sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och gäller för studier som påbörjas höstterminen 2011. Avgiften gäller anmälan till utbildningar på grund- och avancerad nivå. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen Konstfack
Skyddad adress
08-450 41 77

 

Folder om Konstfacks masterprogram

Beställ ett exemplar av foldern genom att maila namn och postadress till Skyddad adress.

Uppdaterad: 12 november 2013
Sidansvarig: