Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Anmälnings- och studieavgifter för sökande till utbildningar på grund- och avancerad nivå som inte är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor.

Studieavgifter
Studieavgifter ska betalas direkt till Konstfack. Studieavgifternas storlek varierar för våra utbildningar. Studieavgifter fastställs i svenska kronor. Avgiften, som betalas terminsvis, måste vara betald senast ett av Konstfack beslutat datum, innan studenten påbörjar/fortsätter sina studier vid Konstfack.


Konstfacks studieavgifter för studenter utanför EU/EES

    Avgift per termin (SEK)   Avgift per år (SEK)   Avgift totalt (SEK)
Masterprogram, 120 hp (2 år)   150 500   301 000   602 000
             

  Avgift per termin (SEK)   Avgift per år (SEK)   Avgift totalt (SEK)
Kandidatprogram, 180 hp (3 år)   148 500
  297 000   891 000
             
Lärarutbildning    Avgift per termin (SEK)   Avgift per år (SEK)   Avgift totalt (SEK)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp (4,5 år)
   115 000
  230 000   1 035 000
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
undervisning i gymnasieskolan, 300 hp (5 år)
   115 000
  230 000    1 150 000

 

Fristående kurser   Avgift totalt (SEK)    
1 högskolepoäng

4 500     
7,5 högskolepoäng

33 750    
15 högskolepoäng

67 500    
30 högskolepoäng

135 000    
60 högskolepoäng

270 000    

Undantag

Vissa undantag från kravet på att betala anmälnings- och/eller studieavgift finns dock, till exempel för den som:
• har permanent uppehållstillstånd i Sverige

• har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier

• är familjemedlem till en medborgare i ett EU/EES-land eller en schweizisk medborgare och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige

• har ställning som varaktigt bosatt i Sverige

• har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige

• är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av din utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande svenska högskolan

Undantag från anmälningsavgiften kan beviljas om den sökande kan styrka registrering på en utbildning vid en svensk högskola vid anmälningstillfället.