Frågor och svar om ansökan, anmälan och antagning - Konstfack
 

Frågor och svar om ansökan, anmälan och antagning

Ansökan, anmälan och antagning

Kan jag lämna en anmälan direkt till Konstfack?
Nej, du anmäler dig till våra utbildningar på www.antagning.se.

Kan jag lämna arbetsprov direkt till Konstfack?
Nej, det går inte att lämna arbetsproverna fysiskt - allt ska skickas in digitalt.

Kan jag komplettera mina meriter i efterhand?
Olika kompletteringsdatum gäller för olika antagningomgångar. Se Ansökan och antagning för kompletteringsdatum.

Hur får jag besked om antagning?
Antagningsbesked får du via www.antagning.se. Du kan logga in på ditt konto för att ladda ned ditt antagningsbesked som en PDF. Du kan inte få besked om antagning per telefon eller via e-post.

Hur gör jag för att överklaga ett antagningsbeslut?
Överklagan ska vara skriftlig och ställas till Överklagandenämnden för högskolan men ges/skickas till Konstfack. Om överklagan gäller antagning till lärarutbildningen ska den skickas till UHR.

Beslut om urval (bedömningen av arbetsprover för urval) kan inte överklagas.


Arbetsprover - filformat och uppladdning

Frågor och svar om filformat och uppladdning finns här.


Mer hjälp

Jag behöver mer hjälp! 
Frågor om anmälan, ansökan och antagning: Kontakta Studentkansliet
Frågor av teknisk karaktär vad gäller uppladdning av arbetsprover: Kontakta webmaster

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: