Frågor och svar om ansökan, anmälan och antagning

Ansökan, anmälan och antagning

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig till våra utbildningar på www.antagning.se.

Hur och var laddar jag upp arbetsprover?
Arbetsprover skickas in digitalt till Konstfacks hemsida, du skapar ett konto och laddar upp filer, se mer information på sidan för uppladdning.

Hur får jag besked om antagning?
Antagningsbesked får du via www.antagning.se. Du kan logga in på ditt konto för att ladda ned ditt antagningsbesked som en PDF. Du kan inte få besked om antagning per telefon eller via e-post.


Arbetsprover - filformat och uppladdning

Frågor och svar om filformat och uppladdning finns här.


Arbetsprover - AI, plagiat etc.

Vad innebär oriktiga eller vilseledande uppgifter?
De arbetsprover som du bifogar till din ansökan ska vara skapade av dig!
När du ansöker till Konstfack så får du inte använda otillåtna hjälpmedel, eller plagiera någon annans verk, och framställa dessa som dina egna arbetsprover.

Plagiat
Plagiat är inte tillåtet. Plagiat är när man kopierar andras texter, bilder eller annat rörlig material, utan att hänvisa till källan. Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete. Det kan röra sig om olika typer av kreativt framställt material, som exempelvis bild, text eller film/video, där du framställer materialet som om det vore ditt eget.

Upphovsrätt
Upphovsrättslagen skyddar bl.a. konstnärliga verk. utgår från principen att en person som har skapat ett verk ska ha ensamrätt att bestämma hur verket får användas (t.ex. bilder, fotografier, eller illustrationer, inklusive sådana som kan finnas på webben). 

AI-teknik
Användning av AI-verktyg/AI-tekniker är generellt inte tillåtet när du skapar dina arbetsprover eller texter, utan dina arbetsprover ska vara skapade av dig själv.
Vissa utbildningsprogram tillåter att AI-genererade bilder eller andra tekniker får användas vid ansökan. Om det tillåts så framgår det under respektive programs arbetsprovsbeskrivning. Om det program du söker tillåter detta, är det mycket viktigt att du noggrant anger hur och till vilka delar av arbetsprovet som du har använt dig av tekniken.

Återkallande av antagning p.g.a. vilseledande eller oriktiga uppgifter
Om du i arbetsprover använder AI-teknik utan att ange detta, eller om du framställer arbetsprov som dina egna utan att hänvisa till källan, så kan det leda till att ett beslut om antagning eller reservplats till utbildning återkallas av Konstfack, med stöd av Förvaltningslagen (2017:90 § 37). Antagningsordning 


Mer hjälp

Jag behöver mer hjälp! 
Frågor om anmälan, ansökan och antagning: Kontakta Antagningen
Frågor av teknisk karaktär vad gäller uppladdning av arbetsprover: Kontakta webmaster