Antagningsordning

I Konstfacks antagningsordning, som fastställs av Högskolestyrelsen, kan du läsa om de bestämmelser som ligger till grund för antagningen.

Högskolestyrelsen fastställer, med stöd av i Högskoleförordningen (HF 2:2 p8, 6:3), den antagningsordning som ska gälla antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf