Sen anmälan

Sen anmälan kan göra till kurser eller program som är öppna för sen anmälan på antagning.se.

Sen anmälan

Utbildningar kan vara öppna för sen anmälan för att det finns ledig plats eller för att det finns behov av att fylla på reservlistan. Konstfack kan inte garantera att att det finns ledig plats eller att sena anmälningar behandlas.

Sena anmälningar rangordnas endast efter ankomsdatum under förustättning att förkunskaperna är uppfyllda. Sena anmälningar deltar alltså inte i övriga ordinarie urvalsgrupper för utbildningen.

Läs mer om sen anmälan på antagning.se.


Återanmälan

Om glömt att tacka ja, eller om du blivit struken i urvalet på grund av obehörighet så kan du göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan.

Läs mer om återanmälan på antagning.se.