Urval / Konstnärlig bedömning

Den konstnärliga bedömningen görs av en särskild bedömningsgrupp med professorer, lärare, studenter och representanter från yrkeslivet. Varje utbildning har en egen bedömningsgrupp som bedömer arbetsprover (och i förekommande fall kallar till intervjuer).

Det är vanligt att ett urval bland de sökande intervjuas (gäller ej ämneslärarprogram). Eventuellt delas en arbetsuppgift ut inför intervjun. Konstfack meddelar tid och plats om du blir kallad till intervju.

De urvalsresultat som sökande till Konstfacks kandidat- och masterprogram kan få är:

1. Antagen

2. Reserv
Förklaring till meritvärden för reserver:

Behöriga sökande med arbetsprover som gått vidare till intervju tilldelas ett individuellt meritvärde och placeras i urvalsgrupp Konstnärlig grund arbetsprover + intervju (KGI).

Behöriga sökande med arbetsprover som inte gått vidare till intervju, placeras i urvalsgrupp för sökande som inte gått vidare till intervju (AR), och alla tilldelas meritvärdet 1. Bland dessa behöriga sökande tillämpas lottning som placerar den sökande på reservlistan.

Behöriga sökande som inte har lämnat in arbetsprov placeras i urvalgrupp Övriga behöriga sökande (ÖS). Bland dessa behöriga sökande tillämpas lottning som placerar den sökande på reservlistan.

3. Struken - Uppfyller inte grundläggande behörighet (eller är struken på grund av antagning till ett högre prioriterat alternativ).