Anstånd med studiestart

Om du inte kan påbörja dina studier som planerat, kan du ansöka om anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns giltiga skäl för längre tid. Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen beslutar om anstånd med att påbörja studier. Ansökan om anstånd görs vanligen innan terminstart och ett par veckor in på terminsstart i årskurs 1.

Ladda ner blanketten "Ansökan om anstånd med studier" här (pdf).