Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv. Ett övergripande mål för forskningen på Konstfack är att den ska bidra till ett mer hållbart samhälle.

På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik. Konstfacks forskning har som mål att bidra till ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö, och i förlängningen till ett mer hållbart samhälle. Forskningen ska ge nya perspektiv och föreslå hållbara alternativ för framtiden.

Unik forskningsmiljö
Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell miljö. Den unika miljön skapar också unika förutsättningar för forskningen, som förenar görandets och skapandets praktiker med vetenskapliga perspektiv.

Externfinansierade projekt
Till stor del bedrivs forskningen i externfinansierade projekt, ofta i samarbete med andra universitet eller aktörer i näringslivet. Forskningsprojekten är organiserade i ämnesövergripande forskningsinriktningar som anknyter till Konstfacks huvudämnen.

Forskarutbildning
En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna. Konstfack har både doktorander som är antagna till doktorandprogrammet "Konst, teknik och design", som Konstfack driver i samarbete med KTH, och doktorander antagna till forskarutbildning utanför det programmet.

Konstfacks forskningsstrategi 2016-2018.pdf


Bilder: Gustav Karlsson Frost

Magnus Bärtås vice-rektor med ansvar för forskning

Professor Magnus Bärtås är sedan 1 januari 2018 vice-rektor med ansvar för forskning på Konstfack.

Kontakt:
tel: 08-450 42 60
e-mail: Skyddad adress

Ökade medel

2018 tilldelas Konstfack 10 miljoner i ökade forskningsmedel.

– Naturligtvis ett glädjande besked i vår strävan att bygga ut vår forskningsmiljö, säger rektor Maria Lantz. Läs mer

 

Vill du söka externa forskningsmedel?

Innan du ansöker om externa forskningsmedel ska du kontakta Konstfacks forskningsledning.

Du kommer i kontakt med forskningsledningen genom att maila vår forskningshandläggare: Skyddad adress

Läs om hur du förlägger externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack.

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: