Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv. 


Bild: "Tracing common ground of human and lithic bodies" (Petra Lilja & Anette Vaering). Fotograf: Benjamin Buch-Andersen.


På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik. 

Unik forskningsmiljö
Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell miljö. Den unika miljön skapar också unika förutsättningar för forskningen, som förenar görandets och skapandets praktiker med vetenskapliga perspektiv.

Forskarutbildning
En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna. Konstfack har doktorander antagna till programmet "Konst, teknik och design" som Konstfack driver i samarbete med KTH. Konstfack har även doktorander antagna till HDK-Valand, Göteborgs universitet, dels inom konstnärlig forskning, dels i forskarskolan FoBoS.

Utbildnings- och forskningsstrategi
Konstfacks utbildnings- och forskningsstrategi 2019-2023.pdf