Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv. 

Foto: Gustav Karlsson Frost

På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik. 

Unik forskningsmiljö
Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell miljö. Den unika miljön skapar också unika förutsättningar för forskningen, som förenar görandets och skapandets praktiker med vetenskapliga perspektiv.

Forskarutbildning
En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna. Konstfack har både doktorander som är antagna till doktorandprogrammet "Konst, teknik och design", som Konstfack driver i samarbete med KTH, och doktorander antagna till forskarutbildning utanför det programmet.

Utbildnings- och forskningsstrategi
Utbildnings- och forskningsstrategi 2019-2023.pdf

Vill du söka externa forskningsmedel?

Du som är anställd på Konstfack ska, innan du ansöker om externa forskningsmedel, kontakta Konstfacks forskningsledare och UFA. Se mer information här: Förlägga externfinansierat projekt på Konstfack (redan anställd).

Om du inte är anställd på Konstfack men är intresserad av att förlägga en ansökan om forskningsmedel här, då ska du kontakta en forskningsledare för att inleda en diskussion om ditt tilltänkta projekt och om huruvida det passar in i Konstfacks forskningsmiljö. Hitta kontaktuppgifter här: Konstfacks forskningsledare. 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: