Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack har som mål att förena görandets och och skapandets praktiker med det radikala omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö som omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver.

Forskningen på Konstfack präglas särskilt av samverkan mellan konstnärliga/praktiska och vetenskapliga perspektiv och diskurser.

På Konstfack bedrivs forskning i ett antal externfinansierade forskningsprojekt, många av dessa i samarbete med andra nationella och internationella högskolor eller aktörer i näringslivet. Forskningsprojekten är organiserade i ämnesövergripande forskningsinriktningar som anknyter till Konstfacks huvudämnen.

En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna - dels Konstfacks egna doktorander, dels doktoranderna i Konstfacks och KTHs gemensamma transdisciplinära doktorandprogram, "Konst, Teknik och Design".


Konstfack Research Week 2017

30 January - 3 February 2017

Konstfack Research Week is an annual event highlighting and discussing research practices at Konstfack and research perspectives related to Art, Craft, Design, Interior Architecture, Visual Communication and Visual Studies and Art Education, in Sweden and internationally.


Läs mer om forskning på Konstfack

Forskningsinriktningar

Forskningsprojekt

Konstfacks forskningsstrategi 2016-2018.pdf

Doktorandprogrammet KTD

Forskningslänkar: utlysningar, call for papers, konferenser

Vill du söka externa forskningsmedel?

Innan du ansöker om externa forskningsmedel bör du kontakta forskningsledningsgruppen.
Läs om hur du förlägger externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: