Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack har som mål att förena görandets och och skapandets praktiker med det radikala omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö som omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver.

Forskningen på Konstfack präglas särskilt av samverkan mellan konstnärliga/praktiska och vetenskapliga perspektiv och diskurser.

På Konstfack bedrivs forskning i ett antal externfinansierade forskningsprojekt, många av dessa i samarbete med andra nationella och internationella högskolor eller aktörer i näringslivet. Forskningsprojekten är organiserade i ämnesövergripande forskningsinriktningar som anknyter till Konstfacks huvudämnen.

En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna - dels Konstfacks egna doktorander, dels doktoranderna i Konstfacks och KTHs gemensamma transdisciplinära doktorandprogram, "Konst, Teknik och Design".

 

Läs mer om forskning på Konstfack

Forskningsinriktningar

Forskningsprojekt

Konstfacks forskningsstrategi 2016-2018.pdf

Doktorandprogrammet KTD

Konstfack Research Week

Forskningslänkar: utlysningar, call for papers, konferenser

Vill du söka externa forskningsmedel?

Innan du ansöker om externa forskningsmedel ska du kontakta Konstfacks forskningsledning.

Läs om hur du förlägger externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: