Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack har som mål att förena görandets och och skapandets praktiker med det radikala omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö som omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver. Forskningen på Konstfack präglas särskilt av samverkan mellan konstnärliga/praktiska och vetenskapliga perspektiv och diskurser.

På Konstfack bedrivs forskning i ett antal externfinansierade forskningsprojekt, många av dessa i samarbete med andra nationella och internationella högskolor eller aktörer i näringslivet. Forskningsprojekten är organiserade i ämnesövergripande forskningsinriktningar som anknyter till Konstfacks huvudämnen. En viktig del i Konstfacks forskningsmiljö är doktoranderna - dels Konstfacks egna doktorander, dels doktoranderna i Konstfacks och KTHs gemensamma transdisciplinära doktorandprogram, ”Konst, Teknik och Design”.


Forskningsinriktningar

Forskningsprojekt

Konstfacks forskningsstrategi 2016-2018.pdf

Doktorandprogrammet KTD

Forskningslänkar: utlysningar, call for papers, konferenser ...

 


Kommande seminarier:

Rethinking research practices in Art, Technology and Design / The higher seminar.
11 november: Behzad Khosravi Noori, PhD-candidate within the frame of the doctoral programme Art Technology and Design (10-12.30, S1) and Doreen Mende (14-16.30, Zickerman).  (More information coming soon)

 

 

 

 

 

 

Vill du söka externa forskningsmedel?

Innan du ansöker om externa forskningsmedel bör du kontakta forskningsledningsgruppen.
Läs om hur du förlägger externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

 

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: