Forskning på Konstfack

Forskningen på Konstfack präglas av samverkan mellan konstnärliga, praktiska och vetenskapliga perspektiv. 

"Tracing common ground of human and lithic bodies" (Petra Lilja & Anette Vaering)
Foto: Benjamin Buch-Andersen


På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik.

Unik forskningsmiljö
Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och en levande intellektuell miljö. Den unika miljön skapar också unika förutsättningar för forskningen, som förenar görandets och skapandets praktiker med vetenskapliga perspektiv.

Forskarutbildning
Konstfack bedriver sedan 2023 forskarutbildning på konstnärlig grund inom området bild, form, rum. På lärosätet finns också doktorander i programmet "Konst, teknik och design" som Konstfack driver i samarbete med KTH. Konstfack har även doktorander antagna till HDK-Valand, Göteborgs universitet, genom forskarskolan FoBoS.

Aktuellt: Konstfacks inspel till regeringens forskningsproposition 2023

Utbildnings- och forskningsstrategi
Konstfacks utbildnings- och forskningsstrategi 2019-2023.pdf