Navet

En hub för att navigera i okända gränsland mellan konst, teknik och design.


Foto: "Designing Multispecies Menstrual Care" är ett projekt inom Navet. 

Konstfack ingår sedan 2016 i KTH:s forskningscentrum Navet, ett centrum för forskning inom konst, teknik och design. Andra samarbetspartners i Navet är Stockholms konstnärliga högskola och Kungliga musikhögskolan.  

Navets vision är att Sverige ska ha en ledande position i skärningspunkten mellan konst, teknik och design, med en praktisk och kritisk inriktning som stimulerar forskning, innovation, kreativitet samt utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

Navet är en plats för nätverkande där nya forskningsprojekt kan initieras. Samarbetet möjliggör också att resurser som laboratorier och utrustning, annars är utspridda i olika forskningsmiljöer, kan komma till användning över högskolornas gränser.

Sedan starten har tio så kallade small visionary projects startats inom Navet. Samtliga projekt inbegriper, förutom KTH, en av partnerskolorna. Syftet är att projekten ska leda till större forskningsansökningar. Konstfack ingår som samarbetspartner i följande projekt:

 

Läs mer om Navet på  KTH:s webbplats