Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) består av tio ledamöter. UFN har övergripande ansvar för utbildningens och forskningens kvalitet. UFN beslutar bland annat om analys och prioritering av forskning, nya och reviderade utbildningsplaner, fristående kursutbud samt intern kvalitetsuppföljning av utbildning och forskning.

Sammansättning 
UFN består av ordförande och sex ledamöter som representerar lärarna och kommer från områdena konst, design (två ledamöter), visuell kommunikation, konsthantverk och bildpedagogik. Tre ledamöter representerar studenterna, varav en är doktorand.

Hur ledamöterna utses
Representanter för lärarna utses för en period av högst tre år. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.


UFN:s ledamöter

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Studentrepresentanter

Jenny Althoff, prorektor och ordförande
Lars Pettersson
Fredrik Lindstrand
Sara Teleman
Agnieszka Knap
Lina Selander
Ingrid Troiero

Tina Carlsson
Beatrice Brovia
Henrik Andersson
Simon Ceder
Teres Selberg
Vakant

Ludvig Hyrefelt
Magdalena Keller

Doktorandrepresentant

Petra Lilja