Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) består av tio ledamöter. UFN har övergripande ansvar för utbildningens och forskningens kvalitet. UFN beslutar bland annat om analys och prioritering av forskning, utbildningsplaner, eller lämnar förslag till rektor om ämnesområde för vissa anställningar.

Sammansättning 
UFN består av ordförande och sex ledamöter som representerar lärarna och kommer från områdena konst, design (två ledamöter), visuell kommunikation, konsthantverk och bildpedagogik. Tre ledamöter representerar studenterna, varav en är doktorand.

Hur ledamöterna utses
Representanter för lärarna utses för en period av högst tre år. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.


UFN:s ledamöter

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Studentrepresentanter

Jenny Althoff, prorektor och ordförande
Sara Kristoffersson
Fredrik Lindstrand
Sara Teleman
Agnieszka Knap
Palle Torsson
Kristina Fridh

Martin Avila
Tina Carlsson
Anders Ljungberg
Henrik Andersson
Tor Lindstrand
Vakant

Vakant
Vakant

Doktorandrepresentant

Anna Lundh