Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) består av tio ledamöter. UFN har övergripande ansvar för utbildningens och forskningens kvalitet. UFN beslutar bland annat om analys och prioritering av forskning, utbildningsplaner, eller lämnar förslag till rektor om ämnesområde för vissa anställningar.

Sammansättning 
UFN består av ordförande och sex ledamöter som representerar lärarna och kommer från områdena konst, design (två ledamöter), visuell kommunikation, konsthantverk och bildpedagogik. Tre ledamöter representerar studenterna, varav en är doktorand

Hur ledamöterna utses
Representanter för lärarna utses för en period av högst tre år. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.


UFN:s ledamöter

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
Studentrepresentanter

Agneta Linton, prorektor och ordförande
Sara Kristoffersson
Fredrik Lindstrand
Sara Teleman
Agnieszka Knap
Johanna Gustafsson Fürst
Sergio Montero Bravo

 

Martin Avila
Tina Carlsson
Sara Kaaman
Anders Ljungberg
Palle Torsson
Tor Lindstrand

Judit Weegar
Kristina Kirkkopelto

Doktorandrepresentant

Petra Lilja