Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) består av tio ledamöter. UFN har övergripande ansvar för utbildningens och forskningens kvalitet. UFN beslutar bl a om analys och prioritering av forskning, utbildningsplaner, eller lämnar förslag till rektor om ämnesområde för vissa anställningar.

Sammansättning 
Sex av ledamöterna representerar lärarna och kommer från områdena konst, design (två ledamöter), visuell kommunikation, konsthantverk och bildpedagogik. Tre ledamöter representerar studenterna, varav en är doktorand

Hur ledamöterna utses
Representanter för lärarna utses för en period av högst tre år. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.


UFN:s ledamöter

Ordinarie ledamöter     Rangordnade suppleanter     Studentrepresentanter

Olof  Glemme, prorektor och ordförande
Sara Kristoffersson, vice-ordförande
Kenneth Karlsson
Johanna Lewengard
Bella Rune
Johanna Gustafsson Fürst (suppleant för vakans)
Sergio Montero Bravo (suppleant för Ulrika Karlsson, tjl.)

   

Fredrik Lindstrand
Ulrika Mårtensson
Anders Ljungberg
Loove Broms

   

Cecilia Tjärnberg
Stina Larsson

Doktorandrepresentant

Maja Frögård

Uppdaterad: 24 augusti 2010
Sidansvarig: Marie-Thérèse Tricot

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.