Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN, tidigare KU-nämnden) består av tio ledamöter. UFN har övergripande ansvar för utbildningens och forskningens kvalitet.
UFN beslutar bl a om analys och prioritering av forskning, utbildningsplaner, eller lämnar förslag till rektor om ämnesområde för vissa anställningar

Sammansättning 
Sex av ledamöterna representerar lärarna och kommer från områdena konst, design (två ledamöter), visuell kommunikation, konsthantverk och bildpedagogik. Tre ledamöter representerar studenterna, varav en är doktorand

Hur ledamöterna utses
Representanter för lärarna utses för en period av högst tre år. Representanterna för studenterna utses för ett år av studentkåren.


UFN:s ledamöter

Ordinarie ledamöter     Rangordnade suppleanter     Studentrepresentanter

Olof  Glemme, prorektor och ordförande
Sara Kristoffersson, vice-ordförande
Kenneth Karlsson
Johanna Lewengard
Bella Rune
Håkan Nilsson
Ulrika Karlsson

   

Fredrik Lindstrand
Sara Isaksson From
Johanna Gustafsson Fürst
Jenny Althoff
Ulrika Mårtensson

   

Xenia Klein
Hanna Ruijsenaars
Justas Pipinis (suppleant)

Doktorandrepresentant

Maja Frögård

Uppdaterad: 24 augusti 2010
Sidansvarig: Marie-Thérèse Tricot