Forskningsprojekt

Externt finansierade forskningsprojekt förlagda vid Konstfack.

En svensk boktryckstyp 1897-1930

Forskningsprojektet En svensk boktryckstyp 1897–1930 handlar om relationer mellan typografi, nationalism och historieskrivning. I studien analysera...

Ett varumärke för alla. KF:s grafiska form, reklam och design.

På 1970-talet lanserade Kooperativa förbundet (KF) stora, visionära satsningar som återknöt till KF:s ideologiska arv. Forskningsprojektet undersök...

HAPTICA

Projektet HAPTICA handlar om haptik, design och kulinariska upplevelser och syftar dels till att öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp ...

Narrativa processer i mellanrum - serieberättandets praktik

Projektet undersöker hur olika arbetsmetoder och processer påverkar berättelsen och berättandet när en arbetar med text och bild.

Plats och rum för vård i livets slut

Hur kan välbefinnande främjas i miljöer där vård i livet slut sker? Konstfack bidrar med designkunnande i detta projekt som gemomförs tillsammans m...

Smart ljus: Utveckling av nya belysningsstrategier för gångvägar.

Forskningsprojektet Smart ljus ska ta fram nya, energieffektiva belysningslösningar för gångvägar och stråk i urbana miljöer.

The Double Bind: romanen som (freds)förhandling

I centrum för detta konstnärliga forskningsprojekt står relationen mellan skrivande och våld/ icke-våld. Utifrån en konstnärlig praktik undersöks d...

Urbana akustikskärmar

Akustikskärmar (”bullerplank”) används inte så mycket i städer av estetiska skäl. Det här projektet ska ta fram förslag på en låg typ av...

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Olga Karlsson