Forskningsprojekt

Externt finansierade forskningsprojekt förlagda vid Konstfack.

Arbeta hemifrån. Att omstrukturera bostadens vardagsliv.

Hur förändras bostaden när människor arbetar hemifrån?

Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv

Projektet Ett omformulerat möte skapar ett motarkiv med hjälp av fotonegativ och filmer från Sveriges koloniala historia.

Fantasins landskap

Ett internationellt postdoktorsprojekt tillsammans med University of Karachi och Goldsmiths, University of London.

Interiors Matter: A live interior

Projektet undersöker interiörens temporalitet, varaktighet och instabilitet utifrån idén att interiören är ett dynamiskt landskap som kontinuerligt...

Materiella kulturer för samlevnad mellan arter

Genom designförslag utforskar projektet hur människan kan interagera med andra arter.

Perceptuella mått för ljusdesign

Projektet ska utveckla ett verktyg för att kunna kommunicera hur människor upplever en ljusmiljö.

Samskapad sex- och samlevnadsundervisning

Forskningsprojektet  undersöker sex- och samlevnadsundervisning i olika skolämnen. Forskarna kommer att samarbeta med grundskolor genom...

Utställningars materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande

Projektet undersöker hur digitala medier används på muséer.

Varvet runt

Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörskonstellation...

Avslutade forskningsprojekt

Avslutade externfinansierade forskningsprojekt i alfabetisk ordning.

Konstnärliga utvecklingsprojekt 2008-2014

KU-projekt på Konstfack: Under 2008-2014 genomfördes ett antal projekt inom det konstnärliga utvecklingsarbetet (KU) på Konstfack. Projekten syftad...