Forskningsprojekt

Externt finansierade forskningsprojekt förlagda vid Konstfack.

Barns kulturarv - arkivets visuella röster

Forskningsprojektet låter barns visuella och verbala uttryck bidra till digitaliseringen av det svenska kulturarvet.

En svensk boktryckstyp 1897-1930

Forskningsprojektet En svensk boktryckstyp 1897–1930 handlar om relationer mellan typografi, nationalism och historieskrivning. I studien analysera...

Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv

Projektet Ett omformulerat möte skapar ett motarkiv med hjälp av fotonegativ och filmer från Sveriges koloniala historia.

Interiors Matter: A live interior

Projektet undersöker interiörens temporalitet, varaktighet och instabilitet utifrån idén att interiören är ett dynamiskt landskap som kontinuerligt...

Perceptuella mått för ljusdesign

Projektet ska utveckla ett verktyg för att kunna kommunicera hur människor upplever en ljusmiljö.

Samskapad sex- och samlevnadsundervisning

Forskningsprojektet  undersöker sex- och samlevnadsundervisning i olika skolämnen. Forskarna kommer att samarbeta med grundskolor genom...

Varvet runt

Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörskonstellation...