KONSTNÄRLIGA UTVECKLINGSPROJEKT 2008-2014

       

KU-projekt på Konstfack
Under 2008-2014 genomfördes ett antal projekt inom det konstnärliga utvecklingsarbetet (KU) på Konstfack. Projekten syftade till att utveckla nytt innehåll och nya uttryck i den konstnärliga verksamheten.

Avslutade KU-projekt 2014
Avslutade KU-projekt 2013
Avslutade KU-projekt 2012
Avslutade KU-projekt 2011
Avslutade KU-projekt 2010
Avslutade KU-projekt 2009
Avslutade KU-projekt 2008