Ada Research: en Meta-Quest in i Algoritmens Värld

Projektet utforskar algoritmers roll i vår vardag genom att skapa en spelvärld i virtual reality.

Ada Research skapar en VR-spelvärld för att utforska algoritmers roll i vår vardag. Genom ett fantastiskt landskap av geometri och algoritmer belyser projektet hur algoritmer påverkar vår kreativitet och subjektivitet. Genom att undersöka matematiska strukturer, inklusive slumpmässighet och generativ verklighet, skapar projektet nya spelobjekt och rum som sträcker sig från grundläggande algoritmiska begrepp till avancerade utmaningar. Centralt i forskningen är hur algoritmer kan förmedla queera idéer och göra dem synliga i världen.

Projekttid: 2023-2026

Projektledare: Palle Torsson

Finansierat av Vetenskapsrådet