Fantasins landskap

Ett internationellt postdoktorsprojekt tillsammans med University of Karachi och Goldsmiths, University of London.


Ibrahim Hyderis hamn i Karachi. Byggprojektet Laanch 2023.


Fantasins landskap
är ett internationellt postdoktorsprojekt som genomförs i samarbete med Habib University i Karachi, Pakistan, och Goldsmiths, University of London, Storbritannien. Projektet undersöker en genre av bakgrundsmåleri som hör till en fotograferingspraktik där en lådkamera kallad ”Soul Catcher”, används. Genom historiskt arkivmaterial och intervjuer av de individer som målat dessa bakgrunder undersöks relationen mellan klass, villkoren för bildproduktion och det berättande som detta bakgrundsmåleri gör möjligt. 

Projektledare: Behzad Khosravi Noori, forskare PhD

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektperiod: 2022-2024