Fantasins landskap

Projektledare: Behzad Khosravi Noori

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektperiod: 2022-2024