Materiella kulturer för samlevnad mellan arter

Genom designförslag utforskar projektet hur människan kan interagera med andra arter.


Mänskligt skapade föremål utesluter ofta andra varelser som användare - de kan inte interagera med dessa föremål. Samtidigt har de flesta artefakter som vi människor dagligen använder gjort det svårare för oss att interagera med andra livsformer. Det här projektet vill bidra till att omforma människans relationer till andra arter genom att utforma föremål som även inkluderar andra sätt att leva än människans. Genom designförslag undersöker projektet alternativa sätt att interagera med specifika arter. Genom ekosemiotisk analys undersöks också hur meningsskapande av flera arter är grundläggande för förståelsen av ekologiska system och deras resiliens. Projektet baseras på ekosemiotisk teori.

Finansierat av Vetenskapsrådet
Projektledare: Martin Avila, professor, Konstfack
Projektperiod: 2023-25