Martin Avila

Professor

Martin Avila
Telefon
073-151 7681
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Industridesign
Beskrivning
Martín Ávila är designer, forskare och professor i design vid Konstfack, Högskolan för konst, konsthantverk och design i Stockholm, där han är konstnärlig ledare för design och ansvarig för MA Design Ecologies. Hans doktorandarbete (Devices. On Hospitality, Hostility and Design), tilldelades 2012 års pris för designforskning av Fakulteten för designforskning och forskarutbildning. Hans postdoktorala projekt Symbiotic Tactics (2013-2016) har varit det första i sitt slag som finansierats av Vetenskapsrådet. Martins forskning är designdriven och tar upp spänningar i samlevnad mellan arter. Han arbetar just nu med ett samarbetsprojekt med titeln "Material Cultures for Interspecies Cohabitation", även det finansierat av Vetenskapsrådet (2023-2026). Hans senaste bok Designing for Interdependence: A Poetics of Relating publicerades av Bloomsbury i oktober 2022.

Publikationer, konstnärlig output och konferensbidrag