Martin Avila

Martin
Titel
Professor
Telefon
08-450 4228
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Industridesign
Beskrivning
Martín Ávila är designer, forskare och professor i design på Konstfack. Martin fick doktorsexamen i design från HDK i Göteborg. PhD-arbetet (Devices. On Hospitality, Hostility and Design), tilldelades 2012-priset för designforskning av Designfakulteten. Hans postdoktorala projekt Symbiotic tactics (2013-2016) har varit det första i sitt slag som finansieras av Vetenskapsrådet. Martin är Centre Director for SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) på Konstfack.

Uppdaterad: 21 augusti 2020
Sidansvarig: