Publikationer

Konstfack Collection är högskolans publikationsverksamhet. Arbetet leds av en beslutande kommitté och det administrativa arbetet utförs av biblioteket. Publikationskommittén har ett övergripande ansvar för Konstfacks utgivning av publikationer och har till syfte att stödja publicering av hög kvalité utförd av högskolans forskare och lärare.

Konstfack Collection

Utgivningen består av olika typer av publikationer som exempelvis forskningspublikationer, doktorsavhandlingar, läromedel, böcker som är resultatet av projekt och kurser på högskolan.

Publikationerna säljs via nätbokhandlar och i Konstfacks reception (Skyddad adress).

Har du själv planer på att publicera något inom ramen för Konstfack Collection, läs den här lathunden för att få reda på vad som gäller: Lathund för publiceringar vid Konstfack


Publikationer utgivna inom Konstfack Collection

 

175 år av kamp175 år av kamp, glädje och misslyckanden - Grattis Konstfack!

Konstfack, Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk, firar 175 år med en kollektiv historieskrivning. Jubiléet till ära släpps en kollektiv historieskrivning där historiska fakta samsas med ett 100-tal röster som i text och bild generöst delar med sig av minnen om framgång, motgång, lärda läxor och vardag. Läs mer här...

Redaktörer: Susanne Helgeson och Jenny Morelli
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak och Jennifer Bergkvist
Bildredaktörer: Maryam Fanni och Jiri Adamik-Novak
Serie: Konstfack Collection Education, 1
ISBN: 978-91-85549-45-0 (november 2019)

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

 

Vems hand är det som gör omslagsbild

Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid

Frida Hållander ställer i avhandlingen frågor som: Vems hand är det som gör? Och hur kan vi genom görandefallstudier förstå konsthantverkliga praktiker som går i dialog med samhället genom görande och objekt? Hur kan vi förstå objekt som manifesterar motstånd? Läs mer här...

Författare: Frida Hållander
Grafisk form: Maryam Fanni
Textsättning: Evelina Mohei
ISBN: 978-91-85549-40-5 (tryckt)
978-91-85549-41-2 (digitalt)

Den tryckta boken är slutsåld, men avhandlingen finns fritt tillgänglig i digital form via Göteborgs universitet, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58486

Research week 2019 [e-book]

Research Week is an annual event highlighting and discussing research practices at Konstfack and research perspectives related to Art, Craft, Design, Interior Architecture, Visual Communication, and Visual Studies and Art Education, in Sweden and internationally. Read more about Research week...

Edited by Magnus Ericson
Designed by Rikard Heberling.
ISBN: 978-91-85549-42-9 (January 2019)

Design beyond service - omslag

Design beyond service and product - Educating for new vistas of design education (PDF)

The report presents reflections on emerging design challenges in the increasingly complex contexts that design is engaging with, design competencies and a few possible ways to proceed at Konstfack. It is financed by KK-Stiftelsen (The Knowledge Foundation). Read more...


Authors: Bo Westerlund, Professor Industrial Design, Project leader.
Katarina Wetter-Edman, Senior Lecturer in Design with a focus on Service Design.
Contact: Skyddad adress
Graphic design & illustrations: William Andersson / williama.se
ISBN: 978-91-85549-37-5 (March 2018)

Research week 2018 [e-book]

Research Week is an annual event highlighting and discussing research practices at Konstfack and research perspectives related to Art, Craft, Design, Interior Architecture, Visual Communication, and Visual Studies and Art Education, in Sweden and internationally. Read more about Research week...

Edited by Magnus Ericson
Designed by Rikard Heberling.
ISBN: 978-91-85549-34-4 (January 2018)

Skrivandets förhandlingarSkrivandets förhandlingar

Boken publicerades inom ramen för den fristående kursen Skrivandets förhandlingar - konflikt och ansvar i text, under ledning av författaren Elisabeth Hjorth. Läs mer här...

Redaktör: Elisabeth Hjort
Formgivning, foto & illustration: Jiri Novak
ISBN: 978-91-85549-33-7 (Januari 2018)

Boken är slutsåld (januari 2019)

Research week 2017 [E-book]Research week

Research Week is an annual event highlighting and discussing research practices at Konstfack and research perspectives related to Art, Craft, Design, Interior Architecture, Visual Communication, and Visual Studies and Art Education, in Sweden and internationally. Read more here...

Edited by Magnus Ericson
Designed by Rikard Heberling.
ISBN: 978-91-85549-29-0 (January 2017)

Download (pdf)

Shady Enlightenment - Andreas NobelShady Enlightenment - Textualized Thinking and Its Consequences for Design

Av Andreas Nobel. Boken är den engelska översättningen av författarens avhandling Dimmer på upplysningen.

Översättare: William Jewson
Grafisk form: Oskar Laurin
ISBN: 978-91-85549-24-5 (December 2016)
Pris: 250 kr

Avhandlingen visar hur en hierarkisk kunskapssyn har utövat inflytande på formgivningsfälten. Nobel diskuterar hur kunskapskulturer, som starkt präglas av läsande och skrivande, genererar problem för formgivaren. Läs mer här...

Texts Not Necessarily Meant To Be Viewed As Art

Redaktörer: Roger von Reybekiel och Julie Cirelli
Grafisk form: Martin Falck
ISBN: 978-91-85549-23-8 (November 2016)

Boken inventerar genren Artist Writing. Ett 30-tal konstnärer och poeter medverkar i vad som är resultatet av ett tidigare KU-projekt, handlett av Håkan Nilsson. Läs mer här...

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

 

MicrohistoriesMicrohistories

Redaktörer: Magnus Bärtås och Andrej Slávik
Grafisk form: Sandra Praun
ISBN: 978-91-85549-20-7 (Mars 2016)

Microhistories är en antologi som publiceras på Konstfack Collection.  Boken innehåller text och bild från ett forskningsprojekt med samma namn, som genomförts på Konstfack med stöd av Vetenskapsrådet. Microhistories behandlar videoessäns form. Läs mer här...

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

Download e-book (PDF)

Konsthantverk i Sverige del 1Konsthantverk i Sverige del 1

Redaktörer: Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius, Johanna Rosenqvist
Grafisk form: Rikard Heberling
ISBN: 978-91-86429-40-9 (Oktober 2015)

Genom antologin Konsthantverk i Sverige del 1 förändras och vidgas historieskrivningen om konsthantverk bortom traditionella materialuppdelningar och nationella förståelser. Läs mer här...

Köp boken här (även nedladdning av boken som pdf)

ExplorationExploration Second-Hand

(Oktober 2015)

Exploration Second-Hand är en del av en kurs i det nya Design-masterprogrammet som omfattar inredningsarkitektur (rumslig gestaltning) och design med individuell inriktning på Konstfack, Stockholm. Läs mer här...

 

Radical rethinkingRadical Rethinking

Redaktörer: Maria Lantz, Staffan Lundgren
Grafisk form: Sara Kaaman
ISBN: 978-91-85549-13-9 (Maj 2015)

I antologin Radical Rethinking med texter på både svenska och engelska, belyser några av Konstfacks lärare och forskare en rad teman inom bild, form och pedagogik.  Läs mer här...

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

Fem konstnärliga utvecklingsprojekt : KU-projekt 20102010

Redaktör: Björn Larsson
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak
ISBN: 978-91-85549-11-5 (2013)

Antologi med rapporterna från 2010 års konstnärliga utvecklingsprojekt i något redigerad form. Innehåll: Frida Hållander: Vernacular Craft, Ulrica Bohné: Industridesignern ... Läs mer här...

 

Fem konstnärliga utvecklingsprojekt : KU-projekt 20092009

Redaktör: Björn Larsson
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak
ISBN: 978-91-85549-10-8 (2010)

Antologi med rapporterna från 2009 års konstnärliga utvecklingsprojekt i något redigerad form. Innehåll: Dan Spegel: Sync-design manifest, Anna Lundh: (Ut)sagan ... Läs mer här...

 

INTER

INTER : fem konstnärliga utvecklingsprojekt på interdisciplinär grund

Redaktör: Katji Lindberg
Grafisk form: Clara Terne
ISBN: 978-91-85549-06-1 (2009)

Essäerna i publikationen INTER är resultatet av fem forsknings-/utvecklingsprojekt, finansierade av Konstfacks nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden).

Läs mer här...

Uppdaterad: 1 februari 2017
Sidansvarig: