Publikationer

Konstfack Collection är en publikationsplattform. Till skillnad från förlagsverksamhet i traditionell mening är denna mediekanal utvecklad för att kunna möta skolans varierade behov av att tillvarata kunskap. Plattformen verkar på flera nivåer och i många olika format. På så sätt kan Konstfacks mångfald ta plats inom ramen för Konstfack Collection och kommunicera via det format som passar bäst.

Konstfack CollectionAvsikten är att möjliggöra publikationer av såväl officiella trycksaker, som exempelvis årsböcker och forskningspublikationer, men även mer informella uttryck som har skapats som projekt och kurser på skolan. På så sätt är det behovet av kommunikation som styr formatet samt var i Konstfacks infrastruktur som uttrycken hamnar. Publikation kan här vara allt från podcast, videodokumentation, fanzines och andra trycksaker, men även utställningsinitiativ.

Publikationerna säljs i Konstfacks reception om inget annat anges.
Kontakt: 08-450 41 00, Skyddad adress

Har du själv planer på att publicera något inom ramen för Konstfack Collection, läs den här lathunden för att få reda på vad som gäller. Lathund för publiceringar vid Konstfack

Publikationer utgivna inom Konstfack Collection

 

 

Design beyond service and product - Educating for new vistas of design education (PDF)Design beyond service - omslag

The report presents reflections on emerging design challenges in the increasingly complex contexts that design is engaging with, design competencies and a few possible ways to proceed at Konstfack. It is financed by KK-Stiftelsen (The Knowledge Foundation). Read more...


Authors: Bo Westerlund, Professor Industrial Design, Project leader.
Katarina Wetter-Edman, Senior Lecturer in Design with a focus on Service Design.
Contact: Skyddad adress
Graphic design & illustrations: William Andersson / williama.se
ISBN: 978-91-85549-37-5 (March 2018)

 

 


Skrivandets förhandlingarSkrivandets förhandlingar

Boken publicerades inom ramen för den fristående kursen Skrivandets förhandlingar - konflikt och ansvar i text, under ledning av författaren Elisabeth Hjorth. Läs mer här...

Redaktör: Elisabeth Hjort
Formgivning, foto & illustration: Jiri Novak
ISBN: 978-91-85549-33-7 (Januari 2018)

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

 

 

 

 

Research week [E-book]Research week

Research Week is an annual event highlighting and discussing research practices at Konstfack and research perspectives related to Art, Craft, Design, Interior Architecture, Visual Communication, and Visual Studies and Art Education, in Sweden and internationally. Read more here...

Edited by Magnus Ericson
Designed by Rikard Heberling.
ISBN: 978-91-85549-29-0 (Januari 2017)

Download (pdf)

 

 

 

 

Shady Enlightenment - Andreas NobelShady Enlightenment - Textualized Thinking and Its Consequences for Design

Av Andreas Nobel. Boken är den engelska översättningen av författarens avhandling Dimmer på upplysningen.

Översättare: William Jewson
Grafisk form: Oskar Laurin
ISBN: 978-91-85549-24-5 (December 2016)

Pris: 250 kr

Avhandlingen visar hur en hierarkisk kunskapssyn har utövat inflytande på formgivningsfälten. Nobel diskuterar hur kunskapskulturer, som starkt präglas av läsande och skrivande, genererar problem för formgivaren. Läs mer här...

 

 

 

 

Texts Not Necessarily Meant To Be Viewed As Art

Redaktörer: Roger von Reybekiel och Julie Cirelli
Grafisk form: Martin Falck
ISBN: 978-91-85549-23-8 (November 2016)

Boken inventerar genren Artist Writing. Ett 30-tal konstnärer och poeter medverkar i vad som är resultatet av ett tidigare KU-projekt, handlett av Håkan Nilsson. Läs mer här...

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

 

 

 

MicrohistoriesMicrohistories

Redaktörer: Magnus Bärtås och Andrej Slávik
Grafisk form: Sandra Praun
ISBN: 978-91-85549-20-7 (Mars 2016)

Microhistories är en antologi som publiceras på Konstfack Collection.  Boken innehåller text och bild från ett forskningsprojekt med samma namn, som genomförts på Konstfack med stöd av Vetenskapsrådet. Microhistories behandlar videoessäns form. Läs mer här...

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

 

 

 

 

 

Konsthantverk i Sverige del 1Konsthantverk i Sverige del 1

Redaktörer: Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius, Johanna Rosenqvist
Grafisk form: Rikard Heberling
ISBN: 978-91-86429-40-9 (Oktober 2015)

Genom antologin Konsthantverk i Sverige del 1 förändras och vidgas historieskrivningen om konsthantverk bortom traditionella materialuppdelningar och nationella förståelser. Läs mer här...

> Köp boken här (även nedladdning av boken som pdf)

 

 

 

 

ExplorationExploration Second-Hand

 

Exploration Second–Hand är en del av en kurs i det nya Master Design programmet somomfattar inredningsarkitektur (rumslig gestaltning) och design med individuell inriktning på Konstfack, Stockholm. Läs mer här...

 

 

 

 

Radical rethinkingRadical Rethinking

Redaktörer: Maria Lantz, Staffan Lundgren
Grafisk form: Sara Kaaman
ISBN: 978-91-85549-13-9 (Maj 2015)

I antologin Radical Rethinking med texter på både svenska och engelska, belyser några av Konstfacks lärare och forskare en rad teman inom bild, form och pedagogik.  Läs mer här...

Boken kan beställas hos din lokala bokhandel eller från en internetbokhandel. Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

 

 

Fem konstnärliga utvecklingsprojekt : KU-projekt 20102010

Redaktör: Björn Larsson
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak
ISBN: 978-91-85549-11-5 (2013)

Antologi med rapporterna från 2010 års konstnärliga utvecklingsprojekt i något redigerad form. Innehåll: Frida Hållander: Vernacular Craft, Ulrica Bohné: Industridesignern ... Läs mer här...

 

 

 

 

Fem konstnärliga utvecklingsprojekt : KU-projekt 20092009

Redaktör: Björn Larsson
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak
ISBN: 978-91-85549-10-8 (2010)

Antologi med rapporterna från 2009 års konstnärliga utvecklingsprojekt i något redigerad form. Innehåll: Dan Spegel: Sync-design manifest, Anna Lundh: (Ut)sagan ... Läs mer här...

 

 

 

 

INTER : fem konstnärliga utvecklingsprojekt på interdisciplinär grundINTER

Redaktör: Katji Lindberg
Grafisk form: Clara Terne
ISBN: 978-91-85549-06-1 (2009)

Essäerna i publikationen INTER är resultatet av fem forsknings-/utvecklingsprojekt, finansierade av Konstfacks nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden).

Läs mer här...

Uppdaterad: 1 februari 2017
Sidansvarig: