Texts Not Necessarily Meant to be Viewed as Art

I boken Texts Not Necessarily Meant to be Viewed as Art inventeras hur samtidskonstnärer använder text som en del av sin kreativa process.

Texts Not Necessarily Meant to be Viewed as Art

Projektet fokuserar på konstnärligt skrivande, och genom att titta närmare på tillkomstprocess, snarare än färdigt resultat, synliggörs bakomliggande tankar, idéer och tekniker. Publikationen innehåller både mer genomarbetade bidrag tänkt för publicering samt bortglömt och tidigare kasserat material. Här blandas alltså råa och opolerade utkast för idéer och projekt, som genomförts, ännu inte slutförts, eller någonsin kommer slutföras.

Ambitionen är att presentera en ögonblicksbild av den konstnärliga processen sedd utifrån skrivande. Vi får således besöka annars stängda rum: konstnärers fysiska och virtuella anteckningsblock, textdokument, mappar och byrålådor. Dessa former av skrivande belyser ofta det oavslutade, och vi ges på så vis en inblick i en serie arbeten innan de landat i sin slutliga form, när de fortfarande är i rörelse.

Totalt medverkar ett 30-tal konstnärer poeter och skribenter med utsnitt från sina arbetsprocesser. Dessa är: Emanuel Almborg, Kari Altmann, Cory Arcangel, Darren Bader, J.K. Bergstrand-Doley, Magnus Bärtås, Annabell Chin, Di_Twins (Anna Rokka and Rut Karin Zettergren),Victoria Durnak, Jens Evaldsson, Lucie Fontaine, Ingrid Furre, Andreas Fägerskiöld, Tamara Henderson, Anna Kinbom, Pella Kågerman, Audun Mortensen, Magdalena Nordin, Olia Lialina, Marcus Lindeen, Hanne Lippard, Mara Lee, Lina Persdotter Carlsson, Pia Sandström, Merzedes Sturm-Lie, Anna Uddenberg, Tris Vonna-Michell, Emily Wardill and Olav Westphalen.

Redaktörer: Roger von Reybekiel och Julie Cirelli
Grafisk form: Martin Falck

Boken på prisjämförelsetjänsten Bokfynd

English:

Texts Not Necessarily Meant to be Viewed as Art explores how contemporary artists use text in their creative processes. The project and publication focuses on artists’ writing and examines the thoughts, ideas, and techniques that structure an artwork. The publication features thirty Nordic and international contemporary artists and writers that have contributed examples of how text informs their processes.

Texts Not Necessarily Meant to be Viewed as Art is a form of sourcebook for artists’ writing, which provides deeper insight into artistic writing in general, and grants public access to otherwise closed rooms: artists’ physical and virtual notebooks, text documents, folders and drawers. These rooms contain unpolished, often unfinished artists’ writing, and illuminate what’s sometimes lost in the editing process. The pages of the publication contain good and bad ideas, and sketches for work both finished and unfinished (perhaps forgotten or discarded). It presents a snapshot of the stage in the artistic process when the work has not yet landed in its final form and still is in motion.

Contributors:

Emanuel Almborg, Kari Altmann, Cory Arcangel, Darren Bader, J.K. Bergstrand-Doley, Magnus Bärtås, Annabell Chin, Di_Twins (Anna Rokka and Rut Karin Zettergren),Victoria Durnak, Jens Evaldsson, Lucie Fontaine, Ingrid Furre, Andreas Fägerskiöld, Tamara Henderson, Anna Kinbom, Pella Kågerman, Audun Mortensen, Magdalena Nordin, Olia Lialina, Marcus Lindeen, Hanne Lippard, Mara Lee, Lina Persdotter Carlsson, Pia Sandström, Merzedes Sturm-Lie, Anna Uddenberg, Tris Vonna-Michell, Emily Wardill and Olav Westphalen.

Edited by Roger von Reybekiel and Julie Cirelli

Graphic design by Martin Falck

Check availiability here (Bokfynd)