Fem konstnärliga utvecklingsprojekt - KU-projekt 2009

Redaktör: Björn Larsson
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak
ISBN: 978-91-85549-10-8 (2010)

2009

Antologi med rapporterna från 2009 års konstnärliga utvecklingsprojekt i något redigerad form.

Innehåll:

Dan Spegel: Sync-design manifest

Anna Lundh: (Ut)sagan om den stora datan...

Sara Kristoffersson: IKEA of Sweden

Anders Ljungberg: Det emotionella brukandet

Ulf Klarén & Karin Fridell Anter: Den relativa vitheten - kort om projektet "Så vitt vi vet"