Fem konstnärliga utvecklingsprojekt : KU-projekt 2010

Redaktör: Björn Larsson
Grafisk form: Jiri Adamik-Novak
ISBN: 978-91-85549-11-5 (2013)

2010

Antologi med rapporterna från 2010 års konstnärliga utvecklingsprojekt i något redigerad form.

Innehåll:

Frida Hållander: Vernacular Craft

Ulrica Bohné: Industridesignern som intuitiv synestetiker

Erik Rosshagen: Vita myror / Svarta myror

Kim West: En utställnings historier - Jean-Luc Godards Voyage(s) en Utopie

Helena Hertov och Therese Dahlqvist: Mode och åldrande