Lathund för publiceringar vid Konstfack

Konstfack Collection är en publikationsplattform. Målet är att verka för spridning av resultaten från Konstfacks utbildning och forskning.

Utgivningen består av olika typer av publikationer som exempelvis forskningspublikationer, doktorsavhandlingar, läromedel, böcker som är resultatet av projekt och kurser på högskolan.

Logotypen är formgiven av två tidigare studenter, Elisabeth Rafstedt och Sissela Jensen.

Hur du går tillväga för att publicera, kan du läsa om här.

 

BESLUT

Varje bokprojekt beslutas av Publikationskommittén. I Konstfack Collection ingår fyra serier:

 • Konstfack Research Collection
 • Konstfack Education Collection 
 • Konstfack Dissertation Collection 
 • Konstfack Artists' Book Collection

Kontakt: Per Nordgren (sekreterare och sammankallande i Publikationskommittén (per.nordgren@konstfack.se)

ANSÖKAN OCH BUDGET

I ansökan till kommittén ska följande ingå:

 • Belopp som söks för bokprojektet
 • Preliminär titel samt namn på författare eller redaktörer.
 • Redaktörsansvarig
 • Synopsis eller kort beskrivning av innehållet
 • (Preliminär) innehållsförteckning där innehållet i beskrivs i några meningar
 • Färdigt manus, eller minst ett delutkast
 • Kort beskrivning av syfte, frågeställningar och metod
 • Vilken är den huvudsakliga målgruppen? 
 • Finns det hinder för OA-publicering?

Ovanstående punkter (manus undantaget) behandlas på tre till fem sidor. Den sökande förväntas ta aktiv del i marknadsföringen av publikationen, till exempel via egna kontaktnät och genom att bistå med underlag för utskick med mera.

EFTER BEVILJAT MANUS

För förmedling av logotyp, ISBN, serienumrering kontakta sekreterare i Publikationkommittén.

Per Nordgren (sekreterare och sammankallande)
Bibliotekarie

per.nordgren@konstfack.se

08-450 41 25