Lathund för publiceringar vid Konstfack

Konstfack Collection är en publikationsplattform. Målet är att verka för spridning av resultaten från Konstfacks utbildning och forskning. Till skillnad från förlagsverksamhet i traditionell mening är denna mediekanal utvecklad för att kunna möta skolans varierade behov av att tillvarata kunskap.

Allt från böcker till enklare häften kan ingå i den samlade utgivningen. Andra möjliga format är podcasts och video-dokumentationer. På så sätt kan Konstfacks mångfald kommuniceras via det format som passar bäst.

Logotypen är formgiven av två tidigare studenter, Elisabeth Rafstedt och Sissela Jensen.

Från ax till limpa. Hur du går tillväga för att publicera, kan du läsa om här.

 

1. FÖRANKRING

Prata först igenom din idé med prefekten. Varje projekt måste vara förankrat vid respektive institution.

2. BUDGET

Utgivningen måste ha egen finansiering. I nuläget utgår inget tryckbidrag.
Inspelningsutrustning, (om det gäller digital media): Kontakta Konstfacks utlån.

3. FORMGIVNING (om utgåvan gäller tryckt media)

Har du inte inlett ett samarbete, kontakta en formgivare.

4. ISBN-NUMMER

Kontakta biblioteket: Skyddad adress

5. LOGOTYP

En länk för nedladdning av logotypen hittar du på intranätet under fliken Service och support.

6. TRYCKNING

Innan du kontaktar ett tryckeri, bör du diskutera processen med Konstfacks handläggare för upphandlingsfrågor.

7. PRESENTATIONSTEXT

Använd gärna den här informationen i slutskriften (kolofonen):

Konstfack Collection är en publikationsplattform som verkar för spridning av resultaten från utbildning och forskning. Mediekanalen verkar i fler format än en traditionell publikationsserie.

Konstfack Collection is a multidisciplinary publishing platform affiliated with Konstfack, University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden. The goal is to promote dissemination.

Uppdaterad: 23 januari 2018
Sidansvarig: