Detta är Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens konstnärer, designer, konsthantverkare och lärare. Alla våra utbildningar vilar på konstnärlig grund och vi har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.

Etik och värdegrund

Konstfacks värdegrund ger uttryck för grundläggande värden som förenar oss som är verksamma vid Konstfack.

Historik

Konstfack har en lång och anrik historia. Här är några märkesår.

Högskolestyrelsen

Enligt högskoleförordningen ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen. Sådana frågor får styrelsen inte delegera. Däremot kan...

Rektor

Maria Lantz är Konstfacks rektor sedan 1 juni 2012.

Vision och övergripande mål

Konstfacks vision, mission och övergripande mål.

Årsredovisningar och budgetunderlag

Här är Konstfacks årsredovisningar och budgetunderlag.

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: