Detta är Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens konstnärer, designer, konsthantverkare och lärare. Alla våra utbildningar vilar på konstnärlig grund och vi har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.

Etik och värdegrund

Konstfacks värdegrund ger uttryck för grundläggande värden som förenar oss som är verksamma vid Konstfack.

Historik

Konstfack har en lång och anrik historia. Här är några märkesår.

Högskolestyrelsen

Enligt högskoleförordningen ska vissa särskilt angivna frågor beslutas av högskolestyrelsen. Övriga frågor ska avgöras av rektor, om inte styrelsen...

Kvalitetsarbete

Konstfacks kvalitetssystem utvecklades under 2016 och började implementeras under 2017. Det nya kvalitetssystemet säkrar att Konstfack följer...

Organisationsschema

Konstfack är en statlig myndighet och den övergripande verksamheten leds av högskolestyrelsen.

Rektor

Anna Valtonen är Konstfacks rektor sedan 1 augusti 2023. Konstfack har även en prorektor.

Vision och övergripande mål

Konstfacks vision, mission och övergripande mål.

Årsredovisningar och budgetunderlag

Här är Konstfacks årsredovisningar och budgetunderlag.