Vision och övergripande mål

Konstfacks vision, mission och övergripande mål.

Vision

Konstfack ska skapa ny kunskap och vara tongivande, nationellt och internationellt, inom konstnärlig utbildning och forskning liksom inom konstnärlig ämnes- och professionsutveckling.


Mission

Vi ska erbjuda särskilt lovande och motiverade studenter och forskare inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik, en internationell och multidisciplinär utbildnings- och forskningsmiljö. Våra utbildningar erbjuder ett brett utbud av konstnärliga gestaltningsmetoder samt en kritisk dialog.

Hög kvalitet, humanism, hållbar utveckling och höga krav på kreativ förmåga ska prägla Konstfacks utbildning och forskning.


Övergripande mål

1. Utbildning
Efter avslutad utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå ska studenterna äga;

  1. Färdighet och kunskap att etablera sig inom sin profession
  2. Skicklighet i gestaltande arbete, kommunikation samt en förmåga att tänka och arbeta bortom den egna disciplinens gränser.
  3. Förmåga till kritiskt tänkande, mod, problemlösning och ledarskap.
  4. Betydande kunskaper i teorier och historia inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik.
  5. Ett brett perspektiv på samtida kultur- och samhällsströmningar
  6. Kunskaper att driva ett medvetet arbete kring hållbar utveckling och mångfaldsfrågor.
  7. Förmåga att vara delaktig i det internationella samtalet inom våra kunskapsområden.

2. Forskning
Konstfack ska ha en forskningsmiljö som är stark nog för att utveckla forskningen inom Konstfacks kunskapsområden i interdisciplinär och internationell samverkan med andra. Forskningsmiljön ska präglas av nära kontakt med utbildning på grund- och avancerad nivå.

3. Samverkan
Konstfack ska verka för förståelse om konstens, konsthantverkets, designens och bildpedagogikens föränderliga förutsättningar och villkor inom kultur och samhälle.


Senaste reviderad av Högskolestyrelsen 2012-10-09.

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: