Rektor

Maria Lantz är Konstfacks rektor sedan 1 juni 2012.


Maria Lantz, rektorRektor
Maria Lantz, rektor@konstfack.se

Tidigare har Maria Lantz varit anställd som lektor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetade på avdelningen MejanArc där arkitekter, formgivare och konstnärer vidareutbildar sig och där hon ansvarade för projektutbildningen Konst+Arkitektur.

Åren 2008-2012 var Maria Lantz prorektor på Kungl. Konsthögskolan och ingick i dess ledningsgrupp. Hon har varit ordförande i högskolans KU-nämnd sedan 2009.

 

 

 

Agneta LintonProrektor
Agneta Linton är Konstfacks prorektor sedan 2019.
E-post: prorektor@konstfack.se